Advokátní tarif je třeba navýšit, na tom panuje shoda, otázkou je jeho míra

Advokátní tarif

Advokátní tarif (AT) je třeba navýšit, na tom podle Ministerstva spravedlnosti panuje shoda, ale ne v takové výši, jaká byla v původním návrhu na jaře, řekl náměstek ministra Mgr. Antonín Stanislav, PhD., na dotaz, jenž padl na dnešní tiskové konferenci ministerstva svolané k představení návrhu nové legislativy týkající se rozvodového řízení. Ohledně AT podle České advokátní komory však nemohou být advokáti a jejich klienti těmi, kdo ekonomické problémy státu ponesou na svých bedrech. 

 

Podle Antonína Stanislava se novelu advokátního tarifu (AT) nepodařilo prosadit v původním znění, nyní se připravuje nové znění AT podle připomínkových řízení. „Snažíme se všechny připomínky ohledně advokátního tarifu zohlednit, vedeme transparentní dialog a návrh novely přepracujeme,“ řekl. „Advokátní tarif je třeba navýšit, na tom panuje shoda, ale ne v takové výši, jako bylo v původním návrhu na jaře,“ dodal Antonín Stanislav.

Vedení ČAK k tomu dodává: „Je pravdou, že k návrhu novely advokátního tarifu poté, co byl předán do připomínkového řízení, byly uplatněny připomínky ze strany soudů nebo Ministerstva financí, polemizující se skokovým navýšením mimosmluvní odměny v advokátním tarifu. Česká advokátní komora chápe stávající ekonomickou situaci v České republice. Advokáti a jejich klienti však nemohou být – již opět – těmi, kdo ekonomické problémy státu ponesou na svých bedrech,“ vysvětluje JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně České advokátní komory.

„Proto je ČAK ochotna ke kompromisnímu narovnání mimosmluvní odměny, a to alespoň v rozsahu odpovídajícímu inflaci za 17 let od poslední valorizace základních sazeb advokátního tarifu nebo navýšení platové základny státních zástupců za stejné období,“ dodává Monika Novotná.

 

Redakce AD
Foto: canva.com, archiv AD

 

Go to TOP