Na hlasování o novém stavebním zákoně v PS nedošlo, jednání pokračují v pátek

Sněmovna se dne 5. května ani po víc než tříhodinové debatě nedostala k hlasování o schválení nového stavebního zákona. Vrátit se k němu může v pátek 7. května. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová v úvodním slově označila projednávaný návrh za nejzásadnější zákon, kterým se Sněmovna v tomto volebním období zabývá, a vyzvala k jeho podpoře. Bude to podle ní obrovský krok pro celou ČR. V rozpravě pak zněly hlavně kritické projevy opozičních poslanců, kterým se nelíbí jak vládou navržený hybridní model, tak i model čistě státní stavební správy, kterému dala Sněmovna přednost. Jen k samotnému stavebnímu zákonu se sešlo téměř 80 pozměňovacích návrhů.

Sněmovna se už dříve přiklonila k tomu, že základem nového stavebního zákona a uspořádání stavební správy bude model čistě státní stavební správy, kdy úřady i úředníci přejdou pod stát. Původně tento model vláda navrhla, ale loni od něj po jednání se Svazem měst a obcí ČR ustoupila a poslancům předložila smíšený model, kde část agendy fungovala pod obcemi. Ministryně Dostálová řekla, že její ministerstvo podpořilo návrh hospodářského výboru, který s čistou státní stavební správou počítá. Tento návrh podle ní vychází nejen z původního vládního, ale zároveň odráží připomínky třeba Nejvyššího správního soudu nebo Legislativní rady vlády, které MMR vyhodnotilo jako podstatné.

Tento návrh zachovává stavební úřady v působnosti obcí a magistrátu Prahy. Jeho předkladatelé chtějí zachovat dosavadní strukturu stavebních úřadů. Vyhrazené stavby by v prvním stupni povoloval Specializovaný stavební úřad a odvolacím orgánem proti němu by byl Nejvyšší stavební úřad jakožto ústřední orgán státní správy. Odvolacím orgánem u stavebních úřadů prvního stupně, tedy v obcích, by byl jako nyní krajský úřad.

Skupina opozičních poslanců naproti tomu připravila alternativní návrh, který zachovává stavební úřady v působnosti obcí a také magistrátu hlavního města. Chtějí zachovat dosavadní strukturu stavebních úřadů. Vyhrazené stavby by v prvním stupni povoloval Specializovaný stavební úřad a odvolacím orgánem proti němu by byl Nejvyšší stavební úřad jakožto ústřední orgán státní správy. Odvolacím orgánem u stavebních úřadů prvního stupně, tedy v obcích, by byl jako nyní krajský úřad.

Účinnost zákona by podle Ministerstva pro místní rozvoj měla postupně nabíhat do poloviny roku 2023.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP