Josef Baxa chce, aby rozhodování ÚS bylo srozumitelné a také zdrženlivé

Nový předseda Ústavního soudu (ÚS) JUDr. Josef Baxa bude klást důraz na srozumitelnost rozhodování pro širokou veřejnost. Právo je komplikovaný systém, někdy přímo chaos, řek Josef Baxa v rozhovoru. „Soudy by ten chaos neměly prohlubovat, neměly by se na ten chaos nějak vymlouvat, krčit nad tím rameny. Soudy musí umět aplikovat a interpretovat právo tak, aby ukázaly cestu z lesa ven na světlo,“ řekl Josef Baxa. Zasadí se o zrychlení některých řízení, zdůraznil nezávislost, otevřenost soudu, ale i princip zdrženlivosti – soud nemá být „motorem změn“ nebo vstupovat do „kulturních válek“.

 

Josefa Baxu jmenoval předsedou prezident Petr Pavel, ve funkci od úterý navázal na JUDr. Pavla Rychetského, dr. h. c., jenž odešel po 20 letech. Podobně jako Pavel Rychetský, ani Josef Baxa nebude pouze funkcionářem a chce dál soudit, ačkoliv jen s polovičním zatížením oproti kolegům.

Soud podle předsedy musí být nejen odborně fundovaný, ale také důvěryhodný pro veřejnost a odolný vůči vnějším tlakům. „Největší zárukou nezávislosti a integrity je každý soudce sám. Předseda ho může nějakým způsobem chránit, může ho povzbudit, může mu říct, pokud je v nějaké nejistotě, jak se má nebo nemá chovat. Ale ústavní soudci by měli být takoví, že nepotřebují nějaké poučení od předsedy. V každém případě do nezávislosti soudu nesmí nikdo zasahovat. Této role jsem si vědom a jsem připravený ji také plnit,“ uvedl Josef Baxa.

ÚS je momentálně uprostřed personální obměny, prezident postupně navrhuje členy čtvrté sestavy v dějinách samostatného Česka. Josef Baxa nepočítá s tím, že by do procesu výběru nových soudců vstupoval, jde o odpovědnost prezidenta a Senátu. „Budu spíše přihlížet,“ řekl Baxa.

Některá řízení u ÚS by se podle Josefa Baxy mohla zrychlit. Například o volebním zákonu soud rozhodoval přes tři roky, nález byl kvůli tomu terčem kritiky. „Rychlost řízení není nějaká samoúčelná věc, která by měla mít přednost před vším, ale neměly by být výrazné rozdíly v délce řízení v jednotlivých případech. A ty plenární věci jsou pochopitelně velmi důležité, takže by se mělo řízení v nich zřejmě trochu zrychlit,“ uvedl Josef Baxa. O návrzích na rušení zákonů a jejich částí rozhoduje celé plénum, tedy 15 soudců a soudkyň, a hledání shody není vždy snadné. „Ale určitě nechci, abychom zopakovali situaci, která byla s volebním nálezem,“ řekl Baxa.

ÚS pod novým předsedou nebude „motorem změn“, spíše bude „šlapat na brzdy“, dělat protiváhu parlamentu a exekutivě a zasahovat hlavně v křiklavých případech. Měl by mít na paměti určitou zdrženlivost, nejenom v politických, ekonomických nebo sociálních otázkách, ale i v těch, o které se vedou „kulturní války“. „Existence nějakého práva má být primárně věcí Parlamentu, společenské debaty, taková práva by se asi neměla ‚vynalézat‘ v nálezech ÚS,“ řekl Josef Baxa.

Pozornost bude Josef Baxa věnovat také atmosféře uvnitř sestavy ústavních soudců, kde se v minulých měsících projevily názorové střety například v souvislosti s mediálními spekulacemi o předsednické aspiraci soudce prof. JUDr. Josefa Fialy, CSc., nebo kolem údajné podjatosti soudce doc. JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Ph.D., v sérii stížností komunálních politiků požadujících odškodnění za zpřístupňování majetkových přiznání. Soudci Josef Fiala a JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D., se domnívali, že Vojtěch Šimíček je podjatý, většina pléna dospěla k závěru, že podjatý není.

„Při plném respektu ke všem soudcovským osobnostem, které tady jsou, tak pořád je třeba vidět společnou odpovědnost, společný jmenovatel, a to je ta naše role jako instituce. Neříkám, že tady musí být nějaký ‚zglajchšaltovaný‘ sbor, kde budou mít všichni stejný názor, ale ta kultivace diskuse, vzájemná důvěra, přesvědčování se navzájem, kooperace, to je něco, co tady musí převládnout. A role předsedy soudu je dobře moderovat tuhle diskusi, umět mediovat složité spory tak, aby byly věcné, a nikoliv osobní,“ řekl Josef Baxa.

Předseda poukázal na to, že sestava se navíc průběžně mění, přicházejí noví lidé, což „ladění orchestru“ komplikuje. „Musíme se rychle připravit na nové složení týmu a role jednotlivých soudců v něm, aby ÚS nezněl falešně,“ řekl Baxa.

 

Zdroj: ČTK
Foto: ÚS

Go to TOP