Kyberkriminalita a útoky v kritické infrastruktuře vzrostly až dvojnásobně

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) loni přímo řešil 146 kybernetických bezpečnostních incidentů oproti 157 z roku 2021. Vyplývá to ze zprávy o stavu kybernetické bezpečnosti ČR za rok 2022, kterou 19. července schválila vláda. Policie však loni evidovala téměř 18 000 trestných činů v kybernetické oblasti, což znamená téměř dvojnásobný nárůst. Podobně stouplo i množství incidentů v kritické infrastruktuře, řekl po jednání kabinetu ministr průmyslu Ing. Jozef Síkela.

 

Zapojení NÚKIB do 157 incidentů v roce 2021 znamenalo podle úřadu tehdy meziročně nárůst o téměř 60 případů. „Zpráva (za rok 2022) konstatuje, že došlo k mírnému snížení počtu kyberincidentů ze 157 na 146,“ uvedl po jednání vlády Jozef Síkela. Policie nicméně zaznamenala téměř dvojnásobný nárůst kyberkriminálních aktivit, doplnil.

Největší hrozbu pro kyberbezpečnost představují i nadále aktivity státem sponzorovaných kybernetických aktérů a uskupení, doplnil ministr. „Nejčastější byly různé druhy phishingu, spear-phishingu, vishingu, podvodné e-maily či útoky na dostupnost, převážně formou DDoS útoků,“ shrnul Jozef Síkela.

 

Za nárůstem DDoS útoků jsou zejména ruskojazyčné hackerské skupiny

Za nárůst DDoS útoků byly podle ředitele NÚKIB Ing. Lukáše Kintra zodpovědné zejména ruskojazyčné hackerské skupiny. „NÚKIB v roce 2022 vydal celkem 16 upozornění a tři varování související s aktuální hrozbou či zranitelností, přičemž část varování přímo souvisela s riziky plynoucími z ruské invaze na Ukrajinu,“ uvedl v tiskové zprávě. Považuje za téměř jisté, že konflikt bude ovlivňovat český kybernetický prostor i nadále.

Nejvíc incidentů úřad evidoval u veřejného sektoru, následovalo zdravotnictví a soukromý sektor. „Úřad zaznamenal také téměř dvojnásobný nárůst incidentů v rámci kritické informační infrastruktury, většinu tvořily útoky na dostupnost služeb,“ doplnil ministr Síkela.

Podle úřadu také významně vzrostl počet incidentů v sektoru dopravy. „Zatímco v předchozích letech se pohybovaly pouze v řádu jednotek, v roce 2022 už jich bylo 14,“ uvedl NÚKIB.

 

Je třeba zvyšovat povědomí o kybernetických hrozbách a rozpočty na bezpečnost

Za pozitivní trend označil úřad rostoucí počet organizací, které navyšují své rozpočty na kyberbezpečnost. Finance a nedostatek odborníků však dál považuje za jeden z hlavních problémů.

Velkou část loňské agendy úřadu tvořily také přípravy a průběh českého předsednictví v EU. NÚKIB také uspořádal sedm tuzemských a tři mezinárodní kybernetická cvičení s cílem zvýšit povědomí o současných kybernetických hrozbách. „Volně dostupnými kurzy na našem vzdělávacím portálu osveta.nukib.cz prošlo více než 51 000 uživatelů,“ uvedl Lukáš Kintr.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP