Senát odmítl zákonem umožnit konzervaci málo využívaných tratí

Senát odmítl snahu ministra dopravy Mgr. Martina Kupky umožnit zákonem konzervaci málo využívaných lokálních železničních tratí. Rozhodl o tom 13. července po dvouhodinové rozpravě nejtěsnější většinou. Novelu zákona 266/1994 Sb. o dráhách, která má v souladu s nařízením EU především posílit práva cestujících na železnici, tak bude muset znovu posoudit sněmovna, která může Senát přehlasovat.

 

Možnost využít navrhovaného omezení provozuschopnosti dráhy by mohl podle Kupkovy úpravy vlastník trati. Podmínkou by bylo, že by na trati dva roky po sobě klesl roční provoz pod 300 jízd osobní přepravy nebo 12 nákladních jízd. Změna by podle ministra neznamenala úplné zrušení trati a ušetřila by peníze pro zajištění provozuschopnosti dráhy, které celkově představují osm miliard korun ročně. Konzervace by umožnila snazší obnovení dráhy v budoucnu v případě, kdy by zájem na jejím provozování vzrostl, uvedl Martin Kupka.

K žádosti o konzervaci trati, kterou bude posuzovat drážní úřad, se mají podle úpravy závazně vyjadřovat kraje a obce. Závazné stanovisko bude dávat také ministerstvo obrany. Obdobnou úpravu Sněmovna v roce 2021 odmítla. Obavy z konzervace tratí měly a mají hlavně samosprávy, které se bály toho, že umožní rušit tratě bez náhrady. Poukázala na to senátorka Hana Žáková, podle níž Kupkova úprava nebyla se zástupci samospráv dostatečně projednána.

Likvidace železniční dopravy lokálního charakteru může vést nejen ke snížení turistické atraktivity mnoha oblastí, definitivnímu konci možností dopravy velkých nákladů po železnici, ale také k vylidňování venkova, uvedla Hana Žáková. Konzervace tratí by se podle senátorky dotkla oblastí, které jsou obvykle geograficky, ekonomicky i sociálně znevýhodněné. Podle Ing. Josefa Klementa by se zakonzervování mohlo týkat aktuálně 15 tratí, z nichž sedm je už nyní neprovozovaných.

Novela má na návrh vlády v souladu s nařízením EU především posílit práva cestujících na železnici. Budou si moci zakoupit bez příplatku jízdenku ve vlaku, pokud si ji nemohli zakoupit v železniční stanici. Změna zákona může například usnadnit přepravu handicapovaných cestujících nebo jízdních kol.

Přestupkem například bude, pokud v železniční dopravě nezajistí dopravce v soupravě stanovený počet míst pro jízdní kola. Přestupkem bude také to, pokud dopravce nezveřejní na internetu podmínky pro přepravu kol a aktuální informace o dostupnosti kapacity pro jejich přepravu. Novela přichází i s tím, že nově má být například přestupkem, pokud provozovatel dráhy nebo dopravce nepodnikne opatření k prevenci mimořádných událostí. Za takový přestupek může hrozit až desetimilionová pokuta.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv AD

Go to TOP