Zavedení nových trestů za korupci unijní směrnicí senátoři neschválili

Senát ve shodě s vládou odmítl, aby Evropská komise ve snaze o sjednocení postihu korupce v rámci EU zaváděla unijní směrnicí tresty, které v českém právním řádu nejsou. Senát se tak postavil proti tomu, aby směrnice zavedla za korupci trest „zbavení práva kandidovat ve volbách“ nebo stanovila požadavky na rozhodování o zbavení imunity veřejných činitelů.

 

Směrnice má podle ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., harmonizovat pravidla o postihu korupce v členských státech EU. „V rámcové pozici oceňujeme snahu Evropské komise o zintenzivnění boje proti korupci a podporujeme cíle směrnice. Některé části směrnice však považujeme za problematické a máme o nich pochybnosti,“ uvedl ministr Blažek.

Kromě nových trestů označil za problematický také požadavek na vytvoření orgánu specializovaného na předcházení korupce, široké vymezení skutkových podstat trestných činů, vysoké trestní sazby. „V rámci projednání návrhu směrnice budeme usilovat o jeho úpravu tak, aby těmto našim výhradám bylo vyhověno,“ dodal ministr.

 

Senát v závěru schůze také projednal výroční zprávu o činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu v loňském roce, kterou vzal na vědomí. V doprovodném stanovisku se ve shodě s kontrolory pozastavil mimo jiné nad prohlubujícím se deficitem státního rozpočtu, kdy nárůst zákonem určených výdajů není dostatečně kryt odpovídajícími příjmy. Kritizoval přístup státu k dotacím a nedostatečný pokrok v digitalizaci veřejné správy.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP