SD EU upřesnil pravidla pro odebrání statusu uprchlíka za vážné trestné činy

Soudní dvůr EU zveřejnil dne 6. července svůj rozsudek ve věci C-8/22 | Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Refugee who has committed a serious crime), C-663/21 | Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Refugee who has committed a serious crime) and C-402/22 | Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Particularly serious crime), podle něhož platí, že uprchlíci mohou být zbaveni ochranného statusu v zemích Evropské unie, pokud jsou odsouzeni za zvlášť závažný trestný čin a jsou považováni za nebezpečí pro společnost.

 

Tímto rozsudkem Soudní dvůr EU reagoval na dotazy soudů v Belgii, Rakousku a Nizozemsku. Ty posuzovaly odvolání proti rozhodnutím těchto zemí o odnětí nebo odmítnutí ochrany cizincům odsouzeným za takové trestné činy.

Soudní dvůr EU zdůraznil, že k odnětí ochranného statusu musí být splněny obě podmínky současně. Pokud by tomu tak bylo, země EU mohou – ale nemusí – ochranu odebrat, uvedl soud v rozhodnutí, které má sloužit jako podklad pro rozhodování vnitrostátních soudů v souvisejících případech.

Přistěhovalectví je v EU, kde jsou cizinci potřební ke zmírnění nedostatku pracovních sil na trhu práce, citlivou otázkou. Členské země se pravidelně střetávají v otázce rozdělení odpovědnosti za péči o lidi, kteří do Unie přicházejí nelegálně, když utíkají před konflikty a chudobou na Blízkém východě a v Africe.

 

Zdroj: ČTK, SD EU
Foto: canva.com

Go to TOP