Právě vychází březnový Bulletin advokacie i s informacemi o Ukrajině

Přehledný souhrn informací o aktivitách České advokátní komory i mnoha advokátů a advokátek, kteří právně i finančně pomáhají obětem ruské agrese proti Ukrajině, otevírá rubriku Aktuality v nejnovějším letošním čísle Bulletinu advokacie. Podrobné a aktuální informace o ještě nedávno naprosto nepředstavitelném dění samozřejmě najdete rovněž v Advokátním deníku, a to pod záložkou Ukrajina a pod bannery HELP UKRAINEADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY SBERBANK také na webu ČAK.


Březnový Bulletin advokacie informuje v Aktualitách i o připravovaném Sjezdu českých právníků, který se bude konat 5. května 2022 v Praze v Karolinu, a dále přináší podrobnosti ke slavnostnímu galavečeru dvojročníku Právníka roku 20/21. Ten se bude konat po více než dvouleté pauze vynucené pandemií covidu-19 dne 27. května 2022 v pražském TOP HOTELU. Rezervace vstupenek bude letos poprvé probíhat elektronicky – prodejní systém bude pod bannerem Právník roku 20/21 na úvodní straně webu ČAK aktivován 25. 3. 2022 v 10 hodin dopoledne až do naplnění kapacity sálu.

Odbornou část čísla pak zahajuje článek Radima Kříže Akcie s vysílacím právem a změna vnitřní struktury orgánů akciové společnosti, který se zaměřuje na první výkladové otázky ohledně nového zvláštního druhu akcií, které zavedla novela zákona o obchodních korporacích, provedená zákonem č. 33/2020 Sb.

Následující příspěvek od Vladimíra Balcara Status (ne)spolehlivosti daňových subjektů ve vybraných státech EU komparuje institut nespolehlivého plátce DPH a nespolehlivé osoby v České republice s obdobnými instituty v několika vybraných zemích (Slovensko, Litva, Maďarsko) s cílem nalézt v zahraničních právních řádech inspiraci pro zkvalitnění české právní úpravy.

Vybraným otázkám týkajícím se rozhodování o náhradě nákladů při zastavení řízení pro zpětvzetí žaloby, konkrétně pak specifické otázce rozhodování o náhradě nákladů řízení v případě, uzavřou-li účastníci dohodu o narovnání a na základě této dohody je žaloba vzata následně zcela zpět, se věnuje článek Tomáše Zajíčka.

Jaké jsou možnosti a limity stávající právní úpravy pro případné spojování věcí souvisejících s rozvodem manželství (jako je například úprava poměrů k nezletilému dítěti manželů, výživné manžela, výživné rozvedeného manžela nebo vypořádání společného jmění manželů) ke společnému řízení prozkoumávají v dalším odborném příspěvku třetího čísla BA jeho autoři Martin Kornel a Natálie Ženatá Pecháčková.

Z dalších odborných článků bychom pak ještě rádi upozornili na příspěvek Zuzany Limbergové, který se věnuje nové právní úpravě nahrazení úředního ověření u elektronických podpisů, jež nabude účinnosti v červenci 2022.

V judikatuře by pak vaší pozornosti neměl uniknout především zcela nedávný nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2108/21 z 15. 2. 2022, podle něhož je při určení nákladů řízení o zrušení výživného nutné postupovat podle § 8 odst. 2 advokátního tarifu.

A samozřejmě nechybí ani pozvánky na vzdělávací akce pořádané Komorou.

Doufáme, že i v této pohnuté době si pro Bulletin advokacie najdete čas!

Redakce AD
Foto: ČAK

 

Go to TOP