Splatí-li původní dluh, mohou se lidé zbavit úroků k neuhrazeným daním

Lidé mají šanci zbavit se úroků a penále k neuhrazeným daním z minulých let, pokud splatí původní dlužnou částku. Mimořádnou úlevu zavedl zákon, který dne 1. července nabyl účinnosti. Předloha umožnila také úplné odpuštění drobných daňových nedoplatků. Účinnosti nabyl rovněž obdobný zákon, který se týká dluhů na sociálních odvodech.

Na mimořádné odpuštění příslušenství daně dosáhnou podle zákona jen fyzické osoby, kterým dluh vznikl do loňského září. Podmínkou bude, že v době do konce listopadu zaplatí dlužnou daň a zároveň formálně požádají o odpuštění úroků a penále. U dlužných částek vyšších než 5 000 korun bude možné rozložení úhrady do měsíčních splátek. Na snazší vyrovnání daňových dluhů s možností splátek dosáhnou i lidé, vůči kterým už byla k 30. září 2022 zahájena takzvaná daňová exekuce.

Zákon zahrnuje také justiční poplatky a místní poplatky. K akci se tak budou moci připojit kraje a obce, pokud schválí do konce září příslušnou vyhlášku.

Zákon také umožnil odpuštění drobných daňových nedoplatků vzniklých do konce loňského září. Opatření se týká fyzických i právnických osob, které dlužily na dani, úrocích a penále méně než 200 korun. Výjimku stanoví daň z nemovitých věcí, u níž činí hraniční výše dluhu 30 korun. Celková výše nedoplatků pak nesmí přesáhnout 1 000 korun. Dluh zanikl k červenci, aniž o to dlužníci museli přímo žádat. Stát tím sleduje i snížení nákladů na administrativu těchto malých dluhů.

Ministerstvo financí odhadlo, že maximální rozsah odpuštěných úroků a penále u dluhů v působnosti finanční správy představuje 7,7 miliardy korun, u dluhů v působnosti celní správy 1,4 miliardy korun. Část z těchto dluhů je ale už nyní vedena jako nedobytná. O odpuštění příslušenství dluhů by mohly podle struktury nedoplatků evidovaných u finanční správy požádat vyšší desítky tisíc fyzických osob. Ministerstvo ale předpokládá, že pouze část těchto dlužníků možnost jednorázového odpuštění úroků a penále na daních skutečně využije.

Zdroj: ČTK

Foto: ilustrační

Go to TOP