PF UK jde s dobou, má nové Centrum práva, technologií a digitalizace

Nově vzniklé Centrum práva, technologií a digitalizace na Právnické fakultě UK vede JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Jde o samostatné centrum, které se soustředí na výuku a vědeckou činnost v oblasti práva informačních a komunikačních technologií (ICT). Centrum navazuje na předchozí aktivity členů probíhající na fakultě od roku 2014. 

 

„Výuka Centra práva, technologií a digitalizace se soustředí na softwarové právo, e-commerce, e-finance, telekomunikace, ochranu dat včetně osobních údajů, kybernetickou bezpečnost a právo nových technologií, jako je blockchain, či umělá inteligence. Soustředí se také na digitalizaci procesů a proměnu právní profese, kterou digitalizace přináší,“ říká vedoucí nového centra Zdeněk Kučera.

Vyjma předmětů v magisterském studiu nové Centrum od příštího roku organizuje též program LL.M. „Právní ochrana dat“. Program v českém jazyce se bude otevírat k 1. říjnu 2023.

Specializovaný program je zaměřený na právní úpravu dat v širším slova smyslu. Tematicky pokrývá otázky spojené s daty z pohledu ochrany osobních údajů, autorského práva, databázového práva, občanského práva a práva ústavního. Jedná se o úzkou specializaci, která jde nad rámec běžné výuky v magisterských studijních programech právo a právní věda.

 

Význam právní problematiky dat narůstá

Právní problematika dat přitom nabývá v posledních letech na významu, a to zejména od doby účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V současné době se navíc objevuje celá řada dalších předpisů souvisejících s ochranou dat. Ať už jde o kyberbezpečnost, digitální trhy a služby či umělou inteligenci.

Program je určen zejména pro ty, kteří se ve své praxi věnují práci s osobními i neosobními daty, nebo pro ty, kteří mají zájem si rozšířit své znalosti nad rámec obecného magisterského programu v oboru právo a právní věda. Je vhodný zejména pro pracovníky v oblasti korporátní compliance, pověřence pro ochranu osobních údajů, podnikové právníky, advokáty, nebo právníky ze státní správy a samosprávy.

„Centrum spolupracuje s dalšími katedrami Právnické fakulty UK na rozšiřování povědomí o právu ICT. K externím spolupracovníkům centra patří například bývalý předseda Českého telekomunikačního úřadu Mgr. Ing.  Jaromír Novák, ředitel právního úseku vydavatelství Mafra JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D.  nebo Mgr. František Nonnemann, bývalý ředitel odboru analýzy a zpracování informací ve veřejném sektoru na Úřadu pro ochranu osobních údajů,“ vyjmenovává Zdeněk Kučera. Centrum má v současné době 15 spolupracovníků, z nichž dva jsou interní doktorandi.

Slavnostní zahájení činnosti Centra práva, technologií a digitalizace se uskutečnilo 12. června v prostorách PF UK za přítomnosti děkana, prof. JUDr. Radima Boháče, Ph.D., který novému centru popřál šťastný start a hodně úspěchů. „Centrum má velký potenciál, kvalitní a zkušené lektory, dobré zázemí,“ řekl s tím, že doba si výuku a vědeckou činnost v oblasti práva informačních a komunikačních technologií žádá a význam právní problematiky dat stále narůstá.

 

Redakce AD
Foto: PF UK

Go to TOP