Vyšší ochranu vody a vodních zdrojů má zajistit změna ústavy

Vyšší ochranu vody a vodních zdrojů má skrze konkrétní formulaci v ústavě zajistit návrh ústavního zákona, který schválila vláda. Změna se týká článku číslo sedm Ústavy ČR, který doposud zavazuje k ochraně přírodních zdrojů obecně. Nově by voda měla být specificky jmenovaná. Z pohledu ministerstva životního prostředí (MŽP) Petra Hladíka jde o důležitý aspekt při tvorbě právních předpisů, strategických materiálů a politik, které přijímá.

 

„Voda je strategickou surovinou, její nedostatek nebo zhoršená kvalita může mít zásadní dopad na jednotlivce, ale i na celou společnost. Ukotvení ochrany vody do ústavy je nevyhnutelným krokem, ať už kvůli opakujícímu se suchu, nebo znečišťování vodních zdrojů,“ uvedl Mgr. Petr Hladík.

MŽP v souladu s programovým prohlášením vlády navrhuje změnu článku sedm Ústavy ČR, která by měla znít: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vody, a o ochranu životního prostředí.“ Návrh explicitně zmiňuje vodu a její šetrné využívání, a to i v reakci na mimořádný úbytek podzemních a povrchových vod, který je i pro Česko velmi aktuální.

„Zakotvení ústavní ochrany vody jednoznačně posiluje její zachování pro budoucnost. Směřuje především na zákonodárce, aby při tvorbě zákonů ve zvýšené míře zohledňovali ochranu vody a její šetrné využívání,“ uvedl Petr Hladík. Význam to podle něj bude mít i při interpretaci a aplikaci práva, kdy při realizaci konkrétních záměrů a hodnocení jejich dopadů bude třeba ochraně vod coby přírodního zdroje a složky životního prostředí věnovat zvláštní pozornost.

„Zdůraznění šetrného využívání vody v ústavě tedy může mít obecně význam při správním rozhodování v konkrétních případech, a to zejména při odůvodňování konkrétních správních rozhodnutí,“ řekl Petr Hladík.

Snižování zásob vody je podle MŽP celosvětový problém, na kterém se značně podílí klimatická změna. Zákonů, které zavazují k ochraně vody, je aktuálně v legislativním procesu více, například novela vodního zákona. Ta by měla posílit ochranu vody před haváriemi. Ministerstvo také pracuje na novele zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP