Ústavní soud obdržel návrh na zrušení části zákona o podpoře sportu

Ústavní soud (ÚS) obdržel návrh na zrušení několika pasáží v novelizovaném zákoně o podpoře sportu. Skupině 46 poslanců, za které jednal Mgr. Radek Vondráček, vadí hlavně vznik Národního rozhodčího soudu pro sport, který působí pod Národní sportovní agenturou. Chtějí škrtnout také nové pravomoce agentury v boji proti dopingu. Návrhem se jako zpravodaj bude zabývat ústavní soudce JUDr. Tomáš Lichovník, rozhodovat musí plénum, tedy sbor všech členů soudu. Návrh je dostupný na webu soudu.

 

Podle skupiny poslanců je postavení a označení soudu matoucí. Je totiž propojený s Národní sportovní agenturou, což je ústřední orgán státní správy, tedy součást výkonné moci.

„Ve vztahu k Národní sportovní agentuře existuje systémová provázanost a závislost. V tomto smyslu je označení ‚Národní rozhodčí soud pro sport‘ zavádějící a klamavé. A to nejenom ve vztahu k mezinárodnímu prostředí, kam sportovní aktivity přirozeně přesahují, ale také ve vztahu k vnitrostátním adresátům,“ stojí v návrhu.

Zřízení soudu navíc podle poslanců porušuje autonomii sportovních spolků a sdružovací svobodu jejich členů. Uvedli, že sportovní aktivity a soutěže nejsou organizovány státem, který také nestanovuje jejich pravidla. „Řešení sporů a nejasností ve sportu není primárně úkolem státu, ale příslušných sportovních spolků,“ doplnili poslanci, pro které návrh připravoval advokát doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Zákon také dal agentuře pravomoc zřídit příspěvkovou organizaci, která bude mít na starost antidopingový program. „Stát zde není proto, aby v rámci svého ústředního správního úřadu realizoval, organizoval a kontroloval pravidla a programy v oblasti dopingu či ovlivňování výsledků sportovních soutěží. Navíc jsou tyto pojmy velmi široké, až neurčité, tato neurčitost narušuje princip právní jistoty,“ míní poslanci.

Sporná ustanovení novely zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu podle skupiny poslanců odporují ústavě, Listině základních práv a svobod, mezinárodním smlouvám o lidských právech a protidopingové úmluvě.

Novela je v platnosti od letošního dubna. Sněmovna ji schválila v únoru, když přistoupila na senátní úpravy, spočívající například ve zúžení pravomocí soudu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP