Energetické komunity budou moci sdílet elektřinu, novelu schválila vláda

Novelu energetického zákona, která umožňuje vznik energetických komunit v Česku, schválila 21. června vláda. V těchto společenstvích bude možné prostřednictvím distribuční sítě sdílet místně vyrobenou elektřinu. Novela umožní také sdílení vlastní vyrobené elektřiny na jiném předávacím místě, například z chalupy do bytu.

 

„Posílí to naši energetickou bezpečnost, umožní snížit výdaje za energie a pomůže to i našemu životnímu prostředí,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Podle něj ministerstvo do procesu tvorby novely energetického zákona (458/2000 Sb.) zapojilo co nejširší veřejnost od nevládních organizací, předistributorů až po Energetický regulační úřad či provozovatele přenosové soustavy ČEPS. „Výsledná podoba představuje funkční, a hlavně stabilní model budoucího fungování komunitní energetiky u nás,“ dodal ministr.

Novela navazuje na dosavadní změny, které reagovaly na problémy na energetickém trhu a měly usnadnit využívání obnovitelných zdrojů energie. Návrh proto zavádí energetická společenství jako nové účastníky trhu.

Základem těchto společenství, které se stanou právnickou osobou, družstvem nebo spolkem a budou registrovány na Energetickém regulačním úřadu, bude společná výroba energie například solárními nebo větrnými elektrárnami a její následné sdílení mezi členy. Půjde například o sdílení energie mezi domácnostmi nebo různými komunitami, jako jsou obce, školy, úřady nebo podniky.

 

Ze spotřebitelů se stávají postupně producenti

Podle zastánců komunitní energetiky je novela důležitým krokem k zakládání energetických společenství. „Z někdejších spotřebitelů kilowatthodin se postupně stávají i jejich producenti,“ podotkl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie (OZE) Štěpán Chalupa. Podle něj je novela dobrým základem pro celý sektor. Novelu uvítal i Svaz moderní energetiky. „Klíčové je vůbec začít s pilotními projekty energetických společenství, získat první zkušenosti a ověřit tak komunitní energetiku v praxi,“ řekl programový ředitel svazu Martin Sedlák. Podle Unie komunitní energetiky je přijetí návrhu zásadní krok, výslednou podobu však chce kvůli některým omezením upravit.

Vláda se 21. června zabývala návrhem, který je oproti verzi, jež ministerstvo představilo v únoru, v některých záležitostech upravený. Zásadní změnou je zatím dočasné omezení rozsahu a regionální působnosti energetických společenství na 1000 odběrných míst a maximálně tři sousedící obce s rozšířenou působností. Další novinkou je například omezení hlasovacích práv pro členy komunit, kdy každý může mít maximálně desetinový podíl. Vzniknou má také Elektroenergetické datové centrum, které bude sledovat výrobu a spotřebu elektřiny v soustavě.

Novela nově zavádí také institut aktivního zákazníka, což umožní sdílení vlastní vyrobené elektřiny v jiném předávacím místě, například z chaty do bytu. Takovéto sdílení bude možné z jednoho místa až na deset předávacích míst, tedy například v rámci širší rodiny, firmy s více provozy nebo několika úřadů v obci. Sdílet elektřinu budou moci fyzické i právnické osoby, obce i neziskové organizace. Počet členů se bude počítat podle počtu předávacích míst.

Návrh novely navazuje na předchozí změny energetického zákona. Jedním z nich je novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která umožňuje využívání energie z například fotovoltaické elektrárny obyvateli bytových domů. Další novinkou je zvýšení limitu pro licenci na výrobu elektřiny, odbornou způsobilost a stavební povolení na 50 kilowattů.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP