CCBE: Young Lawyers Committee bude řešit otázky důležité pro mladé advokáty

Rada evropských advokátních komor (CCBE) zřídila nový výbor pro mladé advokáty – Young Lawyers Committee. Zřízení výboru je jednou z několika priorit současného prezidenta CCBE, řeckého advokáta Panagiotise Perakise. „V rámci svého prezidenství se chci zasadit o další zviditelňování činnosti CCBE, především mezi samotnými advokáty, zejména pokud jde o výzvy, jimž čelí mladí advokáti. Za tímto účelem bude zřízen nový Výbor mladých advokátů, který se bude zabývat otázkami důležitými pro kolegy na začátku jejich profesní kariéry. Představují totiž budoucnost našeho povolání, a proto jim budeme věnovat takovou pozornost, jakou si zaslouží,“ řekl k založení výboru Panagiotis Perakis.

 

Hlavním cílem Výboru mladých advokátů CCBE je identifikovat a řešit otázky, které jsou zvláště důležité pro advokátky a advokáty na začátku jejich profesní kariéry, jako je vstup do advokátní profese, kariérní rozvoj, diverzita a well-being, atraktivita profese a další.

Členy výboru se mohou stát – na základě nominací národních delegací při CCBE, sestavených ze zástupů advokátních komor napříč Evropou – právníci a advokáti do 40 let. Výbor má aktuálně 17 členů ze 13 evropských zemí.

Českou advokátní komoru reprezentují JUDr. Eva Indruchová, odborná konzultantka pro mezinárodní vztahy, a Mgr. Alžběta Dvořáková Recová, Stálá zástupkyně ČAK v Bruselu.

JUDr. Eva Indruchová, která je i členkou Mezinárodní asociace mladých právníků (AIJA), se dlouhodobě věnuje mj. problematice well-being v právnických profesích a ráda by toto téma v rámci výboru dále rozvíjela, a to včetně problematiky diverzity, šikany a obtěžování a většího rozvoje mezinárodní spolupráce.

Mgr. Alžběta Dvořáková Recová by se v rámci výboru naopak ráda zaměřila na problematiku efektivní aplikace nových technologií za účelem zvýšení efektivity a zachování vysoké úrovně právních služeb, hledání konsenzuálních témat a sbližování mezigeneračních rozdílů mezi advokáty a rovněž na zachování relevance profese do budoucna.

Iina-Mari Supperi

Na základě nominace Finské advokátní komory se předsedkyní výboru stala advokátka Iina-Mari Supperi, která je partnerkou ve společnosti Bird & Bird ve Finsku s hlavním zaměřením na korporátní fúze a akvizice. Je také aktivní členkou Finské advokátní komory, v současné době předsedá rovněž tamnímu výboru pro mladé advokáty a působí jako zástupkyně člena představenstva a členka výboru pro vzdělávání.

 

Historicky první zasedání výboru se uskutečnilo 11. května 2023 v Bruselu. V rámci tohoto jednání proběhla diskuse o definování krátkodobých a dlouhodobých priorit, vyplývajících z pověření CCBE a přání členů výboru.

Panovala shoda na těchto tématech: politické otázky týkající se vstupu do profese; genderové otázky a další diskriminace, kterým čelí mladí právníci a mladé právničky; atraktivita povolání advokátů; koordinace evropské sítě mladých právníků prostřednictvím vnitrostátních advokátních komor; spolupráce s evropskými a mezinárodními organizacemi mladých právníků; užívání inovativních technologií pro zvýšení efektivity profese a požadavků klientů.

 

 

Výbor plánuje rovněž podpořit účast mladých právníků v orgánech advokátních komor, aby jejich názory byly patřičně reflektovány. Rovněž je třeba se zaměřit na komunikaci a komunikační kanály, neboť v některých zemích je to pro mladé advokáty stěžejní způsob pro získávání nových klientů. V nadcházejícím období dojde k vytyčení čtyř hlavních oblastí, kterým se bude výbor detailně zabývat.

V rámci jednání vystoupili s prezentací i zástupci mezinárodních organizací, konkrétně European Young Bar Association (EYBA – viz https://eyba.org/ ) a Mezinárodní asociace mladých právníků  (AIJA – viz https://www.aija.org/ ), se kterými plánuje výbor CCBE pro mladé advokáty i do budoucna úzce spolupracovat.

Vedoucí české delegace při CCBE JUDr. Antonín Mokrý ke vzniku nového výboru uvedl: „Jedná se o velmi důležitou věc, že na půdě CCBE dochází k zohlednění role mladých právníků v rozvoji advokátní profese, a že se tak do jisté míry staneme další organizací, která zastřeší iniciativy mladých advokátů na celoevropské úrovni, což vzhledem k vysokému renomé CCBE v evropských strukturách může být pro mladé advokáty velkou výhodou.“

Více informací o výboru je k dispozici v Newsletteru CCBE ZDE.

 

JUDr. Eva Indruchová, odborná konzultantka pro mezinárodní vztahy, a Mgr. Alžběta Dvořáková Recová, Stálá zástupkyně ČAK v Bruselu
Foto: CCBE

Go to TOP