NS potvrdil odsouzení řidičky, která v květnu 2020 přejela dítě na odrážedle

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání řidičky, která dne 4. května 2020 nerespektovala zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou dopravní obsluhy. Po vjezdu do takto označené ulice a při odbočování do ulice se zástavbou rodinných domů přejela dítě na odrážedle. Žena původně odešla od krajského soudu s odsouzením za usmrcení z nedbalosti způsobeným porušením důležité povinnosti řidiče s dvouletým trestem odnětí svobody, podmínečně odloženým na dva a půl roku, a zákazem řízení motorových vozidel na čtyři roky.

 

V roce 2022 do kauzy zasáhl NS a dospěl k závěru, že k naplnění skutkové podstaty trestného činu usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, 2 tr. zákoníku, kterého se pachatel dopustí v důsledku porušení důležité povinnosti uložené mu podle zákona, nepostačuje pouze skutečnost, že řidička poruší dopravní značení, které primárně neslouží k ochraně života a zdraví lidí. NS ve svém tehdejším dovolacím rozhodnutí ovšem nijak nezpochybnil, že obviněná porušila příslušná ustanovení zákona o silničním provozu a zčásti zavinila střet s dítětem.

Případ vrátil k opětovnému projednání odvolacímu soudu. Krajský soud v Brně následně případ znovu projednal a odstranil všechny vady, které mu NS vytkl v předchozím kasačním rozhodnutí. Následně opět uznal ženu vinnou a uložil jí trest odnětí svobody s podmíněným odkladem jeho výkonu a trest zákazu řízení motorových vozidel. Žena podala opět dovolání k NS, ve kterém v podstatě požadovala, aby NS přehodnotil i své předchozí dovolací rozhodnutí, což ovšem není možné. Navíc nebylo zjištěno žádné další pochybení v původním rozhodnutí odvolacího soudu ani v rozhodnutí soudu prvního stupně. NS proto uzavřel, že v nyní posuzované trestní věci nebylo zjištěno nic tak výjimečného, co by mohlo odůvodnit závěr, že by se neměla uplatnit trestní odpovědnost obviněné, byť podle mírnějšího ustanovení trestního zákoníku a s uložením nižšího trestu.

Pseudonymizovaná verze rozhodnutí sp. zn. 5 Tdo 162/2023.

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: canva.com

Go to TOP