Stát bude zpětně vyhodnocovat dopady přijatých právních předpisů

U vybraných zákonů, nařízení vlády a vyhlášek bude stát zpětně hodnotit jejich skutečné dopady. S jednotnou podobou přezkumu účinnosti přijatých právních předpisů počítají od roku 2025 pravidla, které v na svém jednání v tomto týdnu schválila vláda. Informoval o tom kabinet ministra pro legislativu JUDr. MgA. Michala Šalomouna, Ph.D.

 

V současné době se analýza předpokládaných dopadů, nákladů či přínosů právní úpravy – tzv. RIA – provádí předem. Tedy v době, kdy se zákony připravují. „Zpětně to nikdo systematicky zatím nedělá. Tato pravidla se nyní budou institucionalizovat, aby se vyhodnocení dopadů dělalo jednotně,“ vysvětlil ministr Šalomoun.

„Každé ministerstvo průběžně vyhodnocuje fungování právních předpisů ve své gesci. Dosud však chyběl nástroj, který by přezkumu efektivity regulace dal jednotný systém a strukturu,“ uvedl ministr. Přezkum účinnosti a dopadů už platné legislativy doporučila na jaře Česku i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

„Přispěje to následně i k tomu, aby rozhodnutí politické reprezentace při tvorbě zákonů byla založená ve větší míře na datech a analýzách,“ míní Michal Šalomoun, který je zároveň předsedou Legislativní rady vlády. Schválený proces přezkumu účinnosti by měl podle něj poskytnout skutečný obraz o kvalitě právních předpisů v Česku a jejich efektivitě při prosazování vládních politik a opatření.

 

Zdroj: ČTK
Foto: vlada.cz

Go to TOP