Česku stále chybí protikorupční pravidla pro zákonodárce, uvádí Rady Evropy

Česko stále zcela neplní většinu doporučení, jak předcházet korupci mezi zákonodárci, soudci a státními zástupci. Vyplývá to z hodnotící zprávy, kterou dnes zveřejnila protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO). Podle ní v Česku stále chybí zákon o lobbingu, etický kodex pro poslance nebo vymahatelná pravidla pro přijímání darů a dalších výhod. České orgány by také měly přijmout novelu zákona o státním zastupitelství.

 

Skupina analyzovala pokrok, který Česko dosáhlo od posledního hodnocení z roku 2021. Konstatovala, že dvě ze 14 doporučení země splnila bezvýhradně, devět částečně a tři vůbec.

Nejvíce problematických otázek kolem nedostatečné prevence korupce zůstává spojeno s prací zákonodárců. Parlament podle skupiny stále nepřijal zákon o lobbingu, který má zavést pravidla pro jednání poslanců se zájmovými skupinami. Odložil také přijetí etického kodexu pro členy parlamentu, který by vymezoval možnosti týkající se přijímání darů či jiných výhod nebo vzájemné neslučitelnosti funkcí.

Skupina dnes dala najevo „vážné znepokojení nad tím, že Senát odmítl vypracování etického kodexu platného pro senátory. Kromě toho velmi omezená použitelnost návrhu etického kodexu pro poslance, jakož i nedostatky v jeho obsahu nesplňovaly požadavky doporučení“.

Pouze částečně splnily české orgány požadavky týkající se zveřejňování majetkových přiznání zákonodárců, konstatuje GRECO. Tato povinnost stále nezahrnuje jejich rodinné příslušníky, jak požadovala protikorupční skupina. Loňská novela o střetu zájmů navíc podle ní přístup k majetkovým přiznáním omezuje. „Poskytnuté informace ukazují znepokojivý trend směrem ke zužování rozsahu a způsobů přístupu k prohlášením,“ píše se ve zprávě.

Uspokojivě Česko splnilo doporučení týkající se transparentnosti výběru a kariérního postupu soudců, pouze částečně však vyhovuje požadavkům na soudcovský etický kodex, který se podle GRECO nevztahoval na všechny soudce.

Soudci stále nemohou podávat odvolání proti kárným rozhodnutím včetně zbavení funkce, jak protikorupční skupina rovněž doporučuje.

Zcela bezproblémová nejsou podle GRECO ani pravidla pro výběr a kariérní postup státních zástupců. České orgány zatím stále nepřijaly novelu zákona 283/1993 Sb. o státním zastupitelství, která by tento problém měla vyřešit.

Rada Evropy je mezinárodní organizace, která sdružuje 46 evropských zemí, nemá spojitost s Evropskou unií a jejími institucemi. V roce 2019 bylo podle tehdejší zprávy skupiny GRECO Česko nejhorší zemí v plnění protikorupčních opatření, v posledních letech se jeho pozice zlepšila.

 

Zdroj: ČTK
Foto: coe.int

Go to TOP