Advokáti v tom již nejsou sami, kauzou odposlechů se zabývají poslanci i MSp

Představenstvo ČAK na svém jednání tento týden rozhodlo, že se v kauze neoprávněných plošných odposlechů výslechových místností ve vazební věznici v Brně-Bohunicích obrátí na sněmovní komisi pro odposlechy a Ministerstvo spravedlnosti ČR. Zástupci obou institucí se ozvali již sami.

 

„Jako člen sněmovní komise pro kontrolu odposlechů a sledování osob a věcí jsem byl doslova zděšen, když jsem se z médií dozvěděl, že po dobu půl roku byly odposlouchávány ve vazební věznici v Brně všechny místnosti, kde probíhají porady obhájců s klienty. Proto jsem ihned po zvolení předsedkyně inicioval svolání naší komise. Budu navrhovat, aby se jí zúčastnili zástupci Policie ČR, Ministerstva spravedlnosti, státního zastupitelství a samozřejmě také České advokátní komory. Jsem rád, že můžeme společně jednotlivé kroky koordinovat,“ uvedl poslanec Marek Novák, člen stálé sněmovní komise pro odposlechy.

Výzvu poslal podle svých slov také proto, že takové jednání nesmí být „zameteno pod koberec“. „V demokratickém právním státě je právo na obhajobu a povinná advokátní mlčenlivost jednou z nejdůležitějších záruk spravedlivého procesu. Praktiky, kdy jsou porady obviněných se obhájci odposlouchávány, by nás vrátily do minulého režimu,“ dodal.

Ministerstvo spravedlnosti v této věci poslanec Novák interpeloval a současně požádal o data o povolování a využívání odposlechů. „Na jejich základě se rozhodnu, jak postupovat dál. Budu rád, když svůj postup budu moct prodiskutovat se všemi zainteresovanými stranami, zejména Českou advokátní komorou. Komisi může svolat její předsedkyně, případně 3/5 členů. Pokud tedy paní předsedkyně nebude v této věci neprodleně konat, obrátím se na kolegy a zasedání svoláme sami,“ uzavřel Marek Novák a přidal níže uvedenou výzvu, kterou adresoval Ministerstvu spravedlnosti.

Také právě zvolený ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., jenž mimo politickou kariéru působil jako advokát v Brně, se chce problematikou zabývat. „Hned v pondělí se mám sejít s vedením ČAK a jedno z témat bude jistě tato výzva,“ řekl politik, který má nyní advokátní činnost pozastavenou.

ČAK zatím vyzvala advokáty ke spolupráci. „Společně s tajemníkem ČAK JUDr. Petrem Čápem jsme písemně požádali ředitele Vazební věznice v Brně-Bohunicích o informaci, kolik takových jednání mezi advokáty a klienty proběhlo, a nyní jsme vyzvali také advokátky a advokáty, kteří se v dotčeném období, tedy od 7. 11. 2018 do 7. 5. 2019, účastnili porad s klienty ve vazební věznici v Brně-Bohunicích, aby o této skutečnosti ČAK informovali,“ řekl po jednání představenstva ČAK jeho předseda JUDr. Robert Němec, LL.M., s tím, že další kroky proti neoprávněným plošným odposlechům budou následovat a představenstvo ČAK bude advokátní i neadvokátní veřejnost o dalším průběhu šetření informovat.

 

 

Výzva adresovaná Ministerstvu spravedlnosti Markem Novákem

 

 1. V kolika případech v roce 2018 na návrh státního zástupce nařídil v přípravném řízení soudce ve smyslu ustanovení § 88 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“), odposlech a záznam telekomunikačního provozu? V kolika případech soudce státnímu zástupci nevyhověl? Jaká byla procentní úspěšnost státních zástupců?
 2. V kolika případech v roce 2018 na návrh státního zástupce přiděleného k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze nařídil v přípravném řízení soudce ve smyslu ustanovení § 88 odst. 2 trestního řádu odposlech a záznam telekomunikačního provozu? V kolika případech soudce takovému státnímu zástupci nevyhověl? Jaká byla procentní úspěšnost státních zástupců přidělených k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze?
 3. V kolika případech v roce 2018 na návrh státního zástupce přiděleného k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci nařídil v přípravném řízení soudce ve smyslu ustanovení § 88 odst. 2 trestního řádu odposlech a záznam telekomunikačního provozu? V kolika případech soudce takovému státnímu zástupci nevyhověl? Jaká byla procentní úspěšnost státních zástupců přidělených k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci?
 4. V kolika případech v roce 2018 na žádost státního zástupce povolil v přípravném řízení soudce ve smyslu ustanovení § 158d odst. 3 trestního řádu sledování osob a věcí, při kterém bylo zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovního tajemství nebo zjišťován obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí za použití technických prostředků? V kolika případech soudce žádosti státního zástupce nevyhověl? Jaká byla procentní úspěšnost státních zástupců?
 5. V kolika případech v roce 2018 na žádost státního zástupce přiděleného k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze povolil v přípravném řízení soudce ve smyslu ustanovení § 158d odst. 3 trestního řádu sledování osob a věcí, při kterém bylo zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovního tajemství nebo zjišťován obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí za použití technických prostředků? V kolika případech soudce žádosti takového státního zástupce nevyhověl? Jaká byla procentní úspěšnost státních zástupců přidělených k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze?
 6. V kolika případech v roce 2018 na žádost státního zástupce přiděleného k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci povolil v přípravném řízení soudce ve smyslu ustanovení § 158d odst. 3 trestního řádu sledování osob a věcí, při kterém bylo zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovního tajemství nebo zjišťován obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí za použití technických prostředků? V kolika případech soudce žádosti takového státního zástupce nevyhověl? Jaká byla procentní úspěšnost státních zástupců přidělených k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci?
 7. V kolika případech byl v roce 2018 na návrh státního zástupce vzat obviněný do vazby? Jaký je počet případů, kdy bylo státním zástupcem navrženo vzetí do vazby, ale soud tomuto návrhu nevyhověl? Jaká byla procentní úspěšnost státních zástupců?
 8. V kolika případech byl v roce 2018 na návrh státního zástupce přiděleného k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze vzat obviněný do vazby? Jaký je počet případů, kdy bylo takovým státním zástupcem navrženo vzetí do vazby, ale soud tomuto návrhu nevyhověl? Jaká byla procentní úspěšnost státních zástupců přidělených k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze?
 9. V kolika případech byl v roce 2018 na návrh státního zástupce přiděleného k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci vzat obviněný do vazby? Jaký je počet případů, kdy bylo takovým státním zástupcem navrženo vzetí do vazby, ale soud tomuto návrhu nevyhověl? Jaká byla procentní úspěšnost státních zástupců přidělených k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci?
 10. V kolika případech v roce 2018 byl obviněný na návrh státního zástupce vzat do vazby a následně pravomocně osvobozen ze spáchání trestného činu, který byl považován v době vzetí do vazby za skutek, u něhož byly zjištěny zřejmé důvody, že jej spáchal obviněný ve smyslu ustanovení § 67 trestního řádu, a proto byl obviněný vzat do vazby? O kolik procent celkových případů u osob, které byly vzaty do vazby, se jedná?
 11. V kolika případech v roce 2018 byl obviněný na návrh státního zástupce přiděleného k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze vzat do vazby a následně pravomocně osvobozen ze spáchání trestného činu, který byl považován v době vzetí do vazby za skutek, u něhož byly zjištěny zřejmé důvody, že jej spáchal obviněný ve smyslu ustanovení § 67 trestního řádu, a proto byl obviněný vzat do vazby? O kolik procent celkových případů u osob, které byly vzaty do vazby na návrh takového státního zástupce, se jedná?
 12. V kolika případech v roce 2018 byl obviněný na návrh státního zástupce přiděleného k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci vzat do vazby a následně pravomocně osvobozen ze spáchání trestného činu, který byl považován v době vzetí do vazby za skutek, u něhož byly zjištěny zřejmé důvody, že jej spáchal obviněný ve smyslu ustanovení § 67 trestního řádu, a proto byl obviněný vzat do vazby? O kolik procent celkových případů u osob, které byly vzaty do vazby na návrh takového státního zástupce, se jedná?
 13. Otázky pod čísly 1–12 prosím zodpovězte i pro roky 2019 a 2020.

 

Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP