Ve Středočeském regionu působí 599 advokátů. Praha je samostatný region

Regionální středisko České advokátní komory pro Středočeský region pomáhá 599 advokátům z okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ a Rakovník, tj. na území bývalého Středočeského kraje jakožto správního obvodu soudů v obvodu Krajského soudu v Praze.

Krajský soud v Praze sídlí v Praze; Praha však do Středočeského kraje nenáleží, takže Středočeský region nemá vlastní přirozené centrum uvnitř svého regionu. Střední Čechy mají své „hlavní město“ v Praze, kterou ze všech stran obklopují, v Praze, která je sama o sobě regionem.

Vzdělávání

S ohledem na vazbu k Praze, kde sídlí Česká advokátní komora, využívají středočeští advokáti a koncipienti, stejně jako jejich kolegové z Prahy, možnosti školení, které organizuje odbor výchovy a vzdělávání České advokátní komory ve Školicím a vzdělávacím centru v paláci Dunaj, v Praze 1, Národní třída 10.

Společenské a sportovní akce

Sportovní hry v Nymburce jsou považovány svým přesahem spíše za sportovní akci celé České advokátní komory.

Velmi populární jsou motokárové závody advokátů v Praze – Radotíně, které jsou pořádány na sklonku roku. Své místo na slunci si budují v červnu pořádané nové společensko-sportovní akce regionu, a to tenisový turnaj „Tenisová sobota v Kosmonosích“ a beachvolejbalový turnaj „Legal Beach Cup“ v Pňově – Předhradí. Středočeský region i nadále podporuje tradiční společensko-turistické setkání advokátů  „branné cvičení“, které se pořádá dvakrát ročně.

Hlavní společensko-sportovní akcí Středočeského regionu je:

VELKÁ KONOPIŠŤSKÁ aneb O PAROHY ARCIVÉVODY FERDINANDA

Ti dříve narození a sportumilovní advokáti si budou možná pamatovat, že dlouhá léta se každoročně na počátku měsíce června běhal v areálu krásného zámeckého parku Státního zámku Konopiště přespolní běh advokacie.

Závod, z přemíry mladistvé energie i z lásky k pohybu v přírodě, založili v roce 1984 tehdejší mladí advokáti a pracovníci advokátní poradny v Benešově. Závod byl nazván VELKÁ KONOPIŠŤSKÁ aneb O PAROHY ARCIVÉVODY FERDINANDA, když každoročně vítěz obdržel putovní cenu – jelení paroží pocházející ze sbírky arcivévody Ferdinanda dʼ Este. Trasa závodu mužů vedla kolem Konopišťského rybníka a dále zámeckým parkem, měřila cca 6,6 km a byla sportovně náročná. Ženy běžely jeden okruh kolem Konopišťského rybníka a jejich závod měřil cca 2,6 km. Závodily i děti v několika věkových kategoriích s různou délkou trasy závodu.

Akce byla otevřená veřejnosti, takže se jí zúčastňovali nejenom advokáti a pracovníci advokacie, ale i jejich rodinní příslušníci, přátelé a známí. Ze slavných postav závodu lze vzpomenout prvního vítěze JUDr. Vladimíra Zeithamla z Benešova, několikanásobného vítěze JUDr. Jana Riedla z České Lípy, dalšího vítěze JUDr. Zdeňka Vaňátka z Pražského krajského sdružení advokátů, a zejména maratonského běžce JUDr. Zdeňka Nováka z Domažlic, který od okamžiku, kdy začal v Konopišti závodit, vyhrál každý ročník Velké Konopišťské, jehož se zúčastnil. Mezi ženami dominovala několik let Mgr. Vladimíra Sedlatá z Nymburka. Závodů se pravidelně zúčastňovali další, dnes velmi známí, advokáti a jejich rodinní příslušníci. Namátkou vzpomenu úspěšné pravidelné účasti JUDr. Balaštíka, JUDr. Tichého, JUDr. Matějíčka, JUDr. Skácela, JUDr. Pejchala, JUDr. Kryma, JUDr. Sedlatého, JUDr. Trapla, JUDr. Luhana, JUDr. Janáka a dalších.

Po několikaleté odmlce jsme v červnu roku 2006 tento tradiční závod v přespolním běhu advokacie obnovili. Muži běhají trasu v délce cca 5,4 km, tj. dvě kola okolo Konopišťského rybníka, ženy běhají jedno kolo okolo Konopišťského rybníka v délce cca 2,7 km. Pořádáme i „závod“ nordic walking – jedno kolo okolo rybníka v délce cca 2,7 km pro ty, pro které není běh ideální aktivitou. Děti běhají okruh po louce přiměřený jejich věku.

Letos jsme zorganizovali již jubilejní 30. ročník tohoto běhu, jehož se zúčastnilo 101 běžců. Vítězem závodů mužů se stal Petr Luhan, v závodě žen zvítězila Zuzana Jiřištová.

Srdečně zveme všechny advokáty a advokátky ve Středočeském regionu, aby se zapojili do bohatého života své stavovské organizace.

 

regionální představitel jeho zástupce
JUDr. Roman Premus
Masarykovo nám. 225
256 01 Benešov
tel.: 317 763 533
e-mail: premus@pravni.cz
Mgr. Ondřej Malovec
Boleslavská 137
288 02 Nymburk
tel.: 325 512 407
e-mail: malovec@sedlaty.cz

Zpracoval JUDr. Roman Premus, regionální představitel ČAK ve Středočeském regionu.

 

Go to TOP