Již tento týden se uskuteční konference Karlovarské právnické dny

Platforma pro setkávání a diskusi expertů z oblasti práva z České republiky, Slovenska, Německa a Rakouska, odborná konference Karlovarské právnické dny, oslaví v letošním roce malé jubileum, aktuální ročník je v pořadí již třicátý. Konat se bude koncem tohoto týdne, od 15. do 17. 6. 2023, v karlovarském SPA HOTELU THERMAL.

 

V bohatém programu letošního jubilejního ročníku konference zazní celkem 25 referátů z různých oblastí práva autorů z České republiky i ze zahraničí – vedle prezidenta KJT prof. Dr. Friedricha Graf von Westphalena, který bude hovořit na téma Protiprávní čerpání abstraktní bankovní záruky – existuje účinná obrana?, vystoupí kupříkladu univ. prof. Dr. iur. Georg Kodek LL.M., z WU Wien, s přenáškou Aktuální výzvy v právu odpovědnosti za vady, či hon. prof. Mag. Dr. Jürgen Rassi, Privatdoz., z OGH Wien, s referátem Právní ochrana ze strany státních soudů při přezkumu rozhodčích nálezů. Právem věku „uálů“ se bude zabývat prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, PF TU v Trnave, Ústav státu a práva AV ČR. Prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., a JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D., z Právnické fakulty UK se budou věnovat tématu Konsensuální vyřízení věci v trestním řízení proti právnickým osobám, o Odpovědnosti státu za škodu podle principu Francovich pak pohovoří JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M., Soudní dvůr EU, Lucemburk. Nad tím, k čemu je Ústavní soud, se zamyslí Mgr. et Mgr. Michal Bobek, MJur, Ph.D., Dr. h. c., soudce NSS. Novinky z advokátního práva představí ve svém příspěvku Mlčeti (a) zlato místopředsedkyně představenstva České advokátní komory JUDr. Monika Novotná.

Dejte prosím svůj hlas Bulletinu advokacie a Advokátnímu deníku v anketě o nejlepší právnický časopis: http://www.kjt.cz/cs/2023/anketa.php.

 

 

 

Redakce AD
Foto: thermal.cz

Go to TOP