IBA vyzývá k ustavení zvláštního tribunálu proti zločinům na Ukrajině

Rada IBA (IBA Council) dne 27. května 2023 na svém zasedání, jehož se za Českou advokátní komoru zúčastnil její předseda JUDr. Robert Němec, LL.M.,  jednomyslně přijala rezoluci vyzývající k vytvoření zvláštního mezinárodního trestního tribunálu podporovaného OSN proti zločinům agrese na Ukrajině.

 

Zločin agrese je jedním ze čtyř mezinárodních zločinů zakotvených v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu. Článek 8 bis Římského statutu definuje „zločin agrese“ jako plánování, přípravu, zahájení nebo provedení aktu agrese osobou, která ovládá nebo řídí státní moc, nebo osobou, která řídí státní politické či vojenské akce. Tato definice se vztahuje na situaci na Ukrajině.

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný mezinárodní mechanismus, který by mohl soudit nejvyšší představitele moci v souvislosti se spáchanými zločiny agrese proti Ukrajině, mezinárodní společenství musí takový mechanismus vytvořit. Zřízení zvláštního mezinárodního tribunálu pro zločin agrese je zásadním krokem k dosažení tohoto cíle,“ uvedl Andrii Smyrnov, zástupce ředitele kanceláře ukrajinského prezidenta.

Před druhou světovou válkou a po Norimberském a Tokijském procesu nebyla žádná osoba mezinárodně souzena za zločin agrese. To ukazuje na současnou mezeru v mezinárodním právním systému. K zaplnění této mezery je zapotřebí politické vůle předních světových států.

Tribunál založený na dohodě mezi Ukrajinou a OSN nebo vytvořený na základě mnohostranné smlouvy mezi Ukrajinou a dalšími zainteresovanými státy by pravděpodobně byl pro Ukrajinu nejúčinnějším řešením.  Tribunál musí mít širokou mezinárodní podporu, která je nezbytná k jeho ustavení jako mezinárodního soudu coby legitimního a důvěryhodného soudního mechanismu.

IBA si je vědoma skutečnosti, že zatímco Mezinárodní trestní soud, Evropský soud pro lidská práva a Mezinárodní soudní dvůr mohou přezkoumávat ty případy a zločiny spáchané na Ukrajině, které spadají do jejich jurisdikce, zločiny agrese nikoli. Proto Rada IBA prostřednictvím své jednomyslně schválené rezoluce vyzývá k ustavení zvláštního trestního mezinárodního tribunálu proti zločinům agrese na Ukrajině.

Celé znění rezoluce IBA je k dispozici v originále v anglickém jazyce níže a v českém překladu ZDE.

 

 

IBA resolution on the creation of a special international criminal tribunal
for the crime of aggression against Ukraine

24 February 2023 marked the one-year anniversary of the full-scale invasion of Ukraine by the Russian Federation.

As the International Bar Association (IBA) leadership has previously stated that the war in Ukraine violates international law, puts international security at risk, and has caused a humanitarian crisis.

The IBA is mindful of the fact that while the International Criminal Court, the European Court of Human Rights and the International Court of Justice are able to review those cases and crimes committed in Ukraine that fall within their respective jurisdictions, the crime of aggression does not.

There is a growing consensus at the international level for establishing a special international criminal tribunal for the crime of aggression against Ukraine.

In view of the above, this Resolution states:

The IBA:

  1. Once again, condemns Russia’s war of aggression against Ukraine.
  2. Confirms its strong support for Ukraine’s independence, sovereignty, and territorial integrity within its internationally recognised borders.
  3. Urges the governments of the UN member states to support and endorse the setting up of a special international criminal tribunal for the crime of aggression against Ukraine.

 

 

 

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Zdroje: www.ibanet.org, Twitter: IBA News
Ilustrační foto: cvanva.com

 

Go to TOP