Do zakázky jsem se zamiloval na první pohled, vzpomíná Mgr. Tomáš Machurek

Je jedním z nejvyhledávanějších odborníků pro oblast veřejných zakázek v České republice. Jak advokát Mgr. Tomáš Machurek sám říká, do zakázky se zamiloval na první pohled, a to už na jaře roku 1995. Jeho významné zásluhy na poli zvyšování kvality, kultury a erudice v oblasti práva zadávání veřejných zakázek ocenila odborná komise soutěže Právník roku udělením svatého Yva v kategorii Správní právo. Toto významné ocenění převzal Mgr. Tomáš Machurek v rámci galavečera PR 2022 v pátek 12. května 2023 v Brně.

 

Expert na oblast veřejných zakázek Mgr. Tomáš Machurek se v rámci své advokátní praxe věnuje oboru de facto od doby prvního novodobého zákona v této oblasti v roce 1994. Problematiku veřejného zadávání dlouhodobě a pravidelně přednáší i na různých odborných platformách, čímž významně přispívá k osvětě v oboru, který úzce souvisí právě s kategorií správního práva, neboť zadávání veřejných zakázek podléhá přezkumu v rámci správního rozhodování a správního soudnictví. V roce 2008 založil s dalšími třemi advokáty MT Legal, s. r. o., advokátní kancelář, která si vydobyla pozici špičky mezi advokátními kancelářemi právě v oblasti veřejného investování – v letech 2020, 2018, 2015 a 2014 opakovaně získala nejvyšší ocenění „Právnická firma roku pro oblast veřejných zakázek“; pravidelně se umisťuje rovněž mezi nejlépe hodnocenými kancelářemi pro oblast IT/ICT.

O plastice svatého Yva se vyjádřil jako o právnickém Oscarovi. I proto se Advokátní deník zeptal Tomáše Machurka na pocity, jaké měl z udělení ceny, ale také na jeho vztah k  „zakázkám“ či na jeho další aktivity v uvedené oblasti:

 

Pane magistře, Vaší doménou jsou veřejné zakázky – této oblasti, a to jak ve sféře zadavatelské, tak dodavatelské, se věnujete takřka 30 let, jste předsedou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ), členem Expertní skupiny ministra pro místní rozvoj pro oblast veřejných zakázek a mimo jiné i spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – proč právě tato oblast práva? 

Protože jsem se do zakázky zamiloval na první pohled. Bylo to na jaře 1995, první zakázkový zákon č. 199/1994 Sb. platil pár měsíců a já jsem dostal na stůl pro jednoho významného klienta posouzení zakázky na štábní informační systém pro Ministerstvo obrany. A od té doby mi „zakázka“ a její zadávání učarovalo a už jsem se od ní de facto nehnul. Umí být neobyčejně zábavná, ale i upjatá, invenční i formalistická, předvídatelná i nevyzpytatelná, komplexní i jednostranná, skromná i náročná… Ale takto bude tu svou oblast práva asi vnímat každý zapálený právník, že?

 

Kromě toho, že působíte jako advokát, se věnujete i přednáškové a publikační činnosti. Kdybyste si musel vybrat jen jednu z těchto aktivit, která by to byla a proč?

Omluvte mě, ale já bych si nevybral. Všechny uváděné oblasti jsou dle mého názoru integrální součástí jednoho celku – kvalitního výkonu advokacie. Zkušenosti a poznatky získané advokátní praxí, jakož i názory na otázky vyvolávané praxí, by měl každý sdílet s kolegy
i odbornou veřejností. Sdílení prostřednictvím přednášení skvěle rozvíjí prezentační dovednosti advokáta, které jsou tak potřebné pro jakékoliv jednání, ať už s klientem, protistranou či úřadem. Nehledě na fakt, že přednášení spojené s otevřenou komunikací s publikem přináší často nové a zajímavě neotřelé pohledy na určité problémy. Sdílení zkušeností a názorů v podobě publikační činnosti pak advokátovi tříbí myšlenky i vyjadřovací schopnosti.

 

Co pro Vás znamená udělení ceny sv. Yva?

To, co je Oscar pro profesionály ve filmovém světě, to je cena sv. Yva pro právníky. Takto vnímám toto ocenění alespoň já. Osobně je pro mě toto ocenění velká pocta a velmi si jej vážím. Beru to současně jako určitý vrchol mé dosavadní kariéry. Je to fakt moc hezký pocit. A konečně je toto ocenění i příležitost veřejně poděkovat těm, kteří na něm mají svůj podíl. Ten největší podíl na něm má, a tedy i mé největší díky patří mé rodině, manželce a synům, bez jejichž neutuchající podpory a tolerance k propracovaným večerům a víkendům bych toto ocenění nezískal. Další díky adresuji rodičům, kteří mi dali život, výchovu a umožnili mi vzdělání. Další poděkování patří mým společníkům a kolegyním a kolegům z MT Legal, se kterými táhneme onu pomyslnou káru advokacie již 15 let. A v neposlední řadě musím poděkovat i našim klientům, že se na nás s důvěrou stále obracejí a zásobují nás zajímavými případy, které nás nenechávají v klidu a umožňují nám neustále se rozvíjet.

 

 

Děkujeme za rozhovor!

 

 

Redakce AD
Foto: Igor Zehl, redakce AD a archiv Tomáše Machurka

Go to TOP