Podmínky výběrového řízení na zajištění online účasti advokátů na sněmu ČAK

Česká advokátní komora zveřejňuje podmínky výběrového řízení na zajištění online účasti advokátů na sněmu ČAK. Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 6. 2023

Česká advokátní komora zveřejňuje podmínky výběrového řízení na zajištění online účasti advokátů na sněmu ČAK. Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 6. 2023 v 15:00 hodin. 

Předmětem plnění je dodání software a poskytnutí s ním spojených služeb nezbytných k provozu software, jehož prostřednictvím bude každému advokátovi zajištěna možnost:
a) sledovat přímý přenos z místa konání sněmu,
b) požádat o udělení slova a vystoupit prostřednictvím videohovoru,
c) hlasovat o návrzích přijímaných sněmem,
d) vyplnit a odeslat hlasovací lístek pro volbu členů a náhradníků představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise.

Krycí list nabídky

Prohlášení o poddodavatelích

ČAK

 

Go to TOP