Noc práva se uskuteční 6. března 2020 v Ostravě, Brně i Olomouci

Inspirací vzniku festivalu v České republice byla francouzská noc práva – La nuit du droit, která má ve Francii celorepublikový charakter. Stejně jako francouzská předloha, tak i tuzemský festival Noc práva oslavuje významný historický okamžik v dějinách našeho státu, kterým je 6. březen 1920, kdy byla vyhlášena a nabyla účinnosti první ústava ČSR, tedy Ústavní listina Československé republiky z 29. února roku 1920. V letošním roce si tedy připomeneme 100. výročí této významné události.

Již v loňském roce se 6. března 2019 s úspěchem konal Nultý ročník festivalu Noc práva, a to pouze v Brně, kdy jej organizoval spolek Nugis Finem, z. s. a do festivalu se zapojily významné instituce, zejména Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a Právnická fakulta Masarykovy univerzity a další osobnosti právnické obce. Letos se do ní zapojí i další města a noc práva bude i letos večerem a nocí přednášek, divadelních představení, workshopů, promítání a exkurzí. Spolek popularizuje právo veřejnosti a vytváří další příležitost pro setkávání právnické obce. Do akce se pravidelně zapojují Nejvyšší správní soud, Nejvyšší soud, Ústavní soud, právnické fakulty a jiné významné instituce.

V roce 2020 se festival Noc práva bude konat nejen v Brně, ale i Ostravě, Olomouci a v Praze a je určen široké právnické i laické veřejnosti. Tato významná kulturní akce spočívá zejména v pořádání prohlídek, přednášek, prezentací, workshopů, exkurzí, divadelních, filmových a hudebních představení, to vše s tematikou práva. Festival je zcela neziskový a nemá žádný politický ani komerční podtext či účel.

Hlavním pořadatelem festivalu Noc práva je spolek Nugis Finem, který současně zajišťuje organizaci a průběh festivalu Noc práva. V Ostravě organizaci a průběh festivalu zajišťuje nadační fond Paragraf, v Olomouci pak Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Podrobný program se nyní právě připravuje a bude k dispozici na stránkách www.nocprava.cz.

Zdroj: nocprava.cz

 

Go to TOP