Představenstvo ČAK schválilo zvýšení bezpečnosti advokátních úschov

Představenstvo ČAK schválilo na své květnové schůzi návrh novely stavovského předpisu o advokátních úschovách. Jde o první fázi procesu zvýšení bezpečnosti advokátních úschov.

Advokát bude nově povinen informovat klienty, tj. všechny účastníky smlouvy o advokátní úschově, jak složitele, tak i příjemce, o možnosti nastavení automatických aktuálních oznámení  banky o jakýchkoli pohybech na účtu advokátní úschovy.

Advokát bude povinen účastníkům smlouvy o advokátní úschově tuto možnost nabídnout a budou-li klienti tento typ zabezpečení úschovy vyžadovat, bude advokát povinen zajistit, aby jim banka zasílala informace o pohybech a zůstatku na účtu advokátní úschovy (zpravidla prostřednictvím elektronického bankovnictví).

Bude však každopádně na účastnících smlouvy o advokátní úschově, zda této formy ochrany využijí, či nikoli.

Souhlas, aby banka tyto informace klientům zasílala, nebude smět advokát během trvání úschovy zrušit.

Pokud si to klient bude přát, bude mít dále advokát povinnost oznámit Komoře adresu elektronické pošty klienta, na níž mu bude Komora zasílat průběžné informace o oznámeních, která v jeho věci advokát zaslal do elektronické knihy úschov. Díky tomu bude mít klient přehled, zda advokát úschovu Komoře nahlásil a od 1. července 2023 též, zda nahlásil její ukončení.

Předpokládaná účinnost této první fáze implementace zvýšené ochrany advokátních úschov směřuje na období třetího čtvrtletí letošního roku.

V horizontu jednoho roku až dvou let, v návaznosti na plánovaný upgrade systému, by měla být elektronická kniha úschov rozšířena o novou funkcionalitu, kdy bude Česká advokátní komora za účelem zvýšení kontroly plnění povinností advokáta při advokátních úschovách přijímat oznámení bank o pohybech na účtech advokátních úschov.

Rovněž v tomto případě se bude jednat toliko o možnost klientů, tedy bude jejich volbou, zda zvýšené transparentnosti advokátních úschov, o které je advokát bude povinen informovat, využijí.

Podle průzkumu ČAK možnost zasílání automatických notifikací nabízí většina tuzemských bank, které mají ve svém portfoliu advokátní úschovy.

 

JUDr. Robert Němec, LL.M., předseda ČAK, redakce AD

Foto: ilustrační

Go to TOP