Advokáti byli v rámci výročí založení ČK oceněni za pomoc Ukrajině

Čeští advokáti byli Českým červeným křížem v rámci setkání k výročí založení Červeného kříže (ČK) oceněni za svůj finanční dar ve výši 1 milion korun na pomoc Ukrajině. Děkovné uznání za podporu Červeného kříže obětem války Ukrajině převzal v Senátu předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M. „Děkujeme všem advokátkám a advokátům, kteří se jakoukoliv formou zapojili do pomoci Ukrajině. Toto ocenění je nás všech,“ řekl předseda ČAK.

 

Symbol červeného kříže na bílém poli je po generace synonymem ochrany, humanity a služby druhým, která vytváří skutečnou mezilidskou vzájemnost, nejvlastnější základ humánní civilizace, uvedla 15. května předsedkyně sněmovny Ing. Markéta Pekarová Adamová na setkání k 160 letům od založení Červeného kříže, které se konalo v Senátu.

„Členové Červeného kříže už dlouhých 160 let po celém světě soustavně a obětavě druhým pomáhají. Jejich skutky dokazují, že utrpení lidí v našem světě je pouze jedno a že skutečná pomoc nezná hranic,“ uvedla Markéta Pekarová Adamová. Podle ní tato pomoc vytváří skutečnou mezilidskou vzájemnost. „Moc si vážím vaší práce, ale přála bych si, aby jí bylo co nejméně,“ přidala se k díkům prezidentova manželka Eva Pavlová.

Předseda Českého červeného kříže doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., uvedl, že mezinárodní organizace pomáhá lidem ve 192 zemích. Nestrannost, neutralitu, ale i univerzalitu Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce podle něj demonstruje například pomoc obětem rusko-ukrajinské války, jedné z největších humanitárních operací současnosti. „V terénu pomáhá 130 000 našich dobrovolníků a zaměstnanců. Za první rok invaze byla poskytnuta pomoc 31 milionu válkou ohrožených lidí,“ uvedl Marek Jukl. Hodnota pomoci za první rok dosáhla v přepočtu 39,6 miliardy korun.

Na pomoci obětem války na Ukrajině se podíleli také čeští advokáti, kteří prostřednictvím sbírky Help Ukraine přispěli částkou 1 milion korun. „Je nám ctí, že můžeme být součástí pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. Už jsem to říkal mnohokrát, a znovu to zopakuji: Jsem na advokátky a advokáty za jejich pomoc Ukrajině velmi pyšný,“ řekl předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M.

Zakladatelem nynějšího Mezinárodního hnutí Červeného kříže, Červeného půlměsíce a Společnosti Davidovy hvězdy byl švýcarský obchodní Henri Dunant, který 9. února 1863 v Ženevě založil pod dojmem utrpení vojáků v bitvě u Solferina o čtyři roky dříve Ženevskou veřejně prospěšnou společnost. V roce 1901 obdržel jako první Nobelovu cenu za mír. Světový den Červeného kříže připadá na den Dunantova výročí, od něhož letos 8. května uplynulo 195 let.

Český červený kříž, od jehož vzniku počátkem června uplyne 30 let, při této příležitosti ocenil desítkami pamětních listů, děkovných uznání a vyznamenání za dlouholetou práci také dvě medaile Alice Masarykové, dcery prvního československého prezidenta a první předsedkyně Československého červeného kříže, který vznikl v roce 1919. Medaili obdržely, „za mimořádně záslužnou činnost, která významně přispívá k šíření myšlenek a principů Červeného kříže“, Anna Vařáková ze zlínského oblastního spolku a Jaroslava Vlčková z náchodského oblastního spolku.

Český červený kříž se snaží na celém území republiky prospívat veřejnosti „mírovými“ programy výukou první pomoci dětí i dospělých, propagací bezpříspěvkového dárcovství krve, sociálními a zdravotnickými aktivitami čtyř desítek zařízení, léčebnými pobyty pro děti či aktivitami pro seniory, šířením humanitárního práva či pátrací službou. V jeho řadách působí přes 14 000 členů a dobrovolníků.

 

Zdroj: ČTK, redakce AD
Foto: redakce AD

 

Go to TOP