Konference o historii advokacie oslaví svoji „plnoletost“ v Plzni

Již po osmnácté se bude – tentokrát opět ve spolupráci České advokátní komory a Fakulty právnické ZČU v Plzni – ve čtvrtek 22. září 2022 na této fakultě konat tradiční konferenční setkání zájemců o historii advokacie.

 

Mezinárodní konference se bude věnovat zejména třem tematickým okruhům. Jedním z nich bude působení advokátů v komunální (Plzeň, Košice, Praha) a stavovské samosprávě, druhým politické procesy a jejich oběti (Clementis, Slánský), ve třetím budou připomenuty osudy zajímavých osobnosti z řad advokátů.

Účastníci konference budou mít možnost vyslechnout referáty tradičních účastníků této akce doc. JUDr. Mgr. Martiny Gajdošové PhD., Ewy Stawické, JUDr. Petera Kerecmana, PhD., JUDr. Rudolfa Manika, PhD., MBA, MHA, JUDr. Lubomíra Činky, JUDr. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D., jakož i dalších referujících z řad akademiků, advokátů a doktorandů.

„Naše konference letos dosáhla pomyslné zletilosti. Po covidové pandemii se budeme moci opět setkat kontaktně, což přinese jistě i řadu podnětných a inspirujících debat v rámci jednání konference i o kávových přestávkách. Těším se, že se opět sejde ono „tvrdé jádro“, které od roku 2004 výrazně posunulo znalosti o dějinách české, slovenské a polské advokacie, a že mezi aktivními účastníky budou i další přibývající zájemci o historii advokacie,“ řekl Advokátnímu deníku organizátor a moderátor všech dosavadních konferencí, děkan Fakulty právnické ZČU JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Konference se mohou účastnit i nepřihlášení zájemci, aula Fakulty právnické ZČU je advokátům a zájemcům o historii otevřena. 

Redakce AD
Foto: VV ZČU

 

XVIII. konference o historii advokacie

 proběhne dne 22. 9. 2022 na Fakultě právnické ZČU v Plzni, Sady Pětatřicátníků 320/14 v přednáškovém sále č. 408 ve III. patře

 

Program

10.00-1015 

Uvítání účastníků, prezence

 

10.15-10.30

Stanislav Balík – Zahájení konference a úvodní slovo děkana Fakulty právnické ZČU


10.30-12.30


Rudolf Manik – Župani a mešťanostovia Košíc z radov advokátov

Vendulka Valentová – Advokáti ve funkci purkmistrů a starostů města Plzně v období let 1850–1945

Stanislav Balík – Advokáti v pražské samosprávě v období prvé Československé republiky

Martina Gajdošová – Význam advokácie pre koncept záujmovej samosprávy


12.30-13.30

Oběd


13.30- 16.00

Lubomír Činka – Soudní budovy – výstavba v období Republiky Československé v letech 1918-1949

Peter Kerecman – Advokát Dr. Vladimír Clementis

Marián Byszowiec – Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským

Štěpán Hubička – Prvorepublikový advokát z Královských Vinohrad členem správní rady Škodových závodů v Plzni a průkopníkem motorismu v Čechách

Jan Kober – (téma referátu bude upřesněno)

Ewa Stawicka – Advokát Andrzej Rościszewski – země, mořem právo

 

 

Go to TOP