V Betlémské kapli právě složilo slib 121 nových advokátek a advokátů

„Vezměte si slova dnešního advokátního slibu k srdci, vryjte si je do paměti, není to jen pár pouhých slov. Mějte vždy na paměti zásady výkonu naší profese, advokátní etiku a nezávislost stavu, do něhož dneškem vstupujete,“ řekl dnes více než stovce nových kolegyň a kolegů, kteří slavnostně složili advokátní sliby v aule Betlémské kaple předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M. Vedení Komory se rozhodlo využít těchto výjimečných prostor, jelikož o tento termín advokátních slibů byl mimořádný zájem a kapacity Kaňkova paláce by nestačily. „Současně jsme chtěli umožnit, aby se slibu zúčastnili také blízcí slibujících v neomezeném množství,“ vysvětlil vedoucí odboru matriky ČAK JUDr. Petr Svoboda.

Narážel tak patrně na praxi, kdy se advokátní sliby skládají ve velké zasedací místnosti Kaňkova paláce, která je sice velice důstojným místem, ovšem kapacita počtu zájemců dlouhodobě nedostačuje. Sliby je zde nutné skládat „po etapách“, aby se slavnostního aktu mohl zúčastnit alespoň jeden příbuzný nebo přítel slibujícího.

Připomeňme si, co vlastně koncipienti slibují: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.“

V průběhu roku 2022 se k advokátní zkoušce přihlásilo celkem 729 koncipientů a koncipientek, přičemž fakticky se zkoušek zúčastnilo 699 z nich. Úspěšnost zkoušených pak byla 78 % (průměrně se úspěšnost u advokátních zkoušek dlouhodobě pohybuje okolo 76 %).

Slib vloni složilo 541 koncipientů/koncipientek. V loňském roce Komora zapsala 532 nových advokátů/advokátek, v roce 2021 přibližně jen o 11 méně, tedy 521 nových advokátů/advokátek, a o rok dříve, v covidovém roce 2020, jich bylo 487.

Redakce AD

Go to TOP