Sněmovna rozhodne o odpuštění úroků za uhrazené daňové dluhy na další schůzi

Návrh na mimořádné odpuštění úroků a penále k neuhrazeným daním, pokud lidé splatí původní dlužnou částku, je v Poslanecké sněmovně před schvalováním. Na schůzi sněmovny v úterý 2. května 2023, podali poslanci ve druhém čtení návrhu vládního zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů několik pozměňovacích návrhů, které upravují některé parametry předpisu. Úřady lidem podle vládní předlohy navíc odpustí drobné daňové nedoplatky. Sněmovna bude schvalovat návrh zákona na další řádné schůzi, která začne za dva týdny. Hlasovat bude také o obdobné předloze, vládním návrhu zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, kterou by mohla vztáhnout i na dluhy na veřejném zdravotním pojištění.

 

Na mimořádné odpuštění příslušenství daně dosáhnou podle návrhu zákona jen fyzické osoby, kterým dluh vznikl do loňského září. Podmínkou bude, že v době od července do konce listopadu zaplatí dlužnou daň a zároveň formálně požádají o odpuštění úroků a penále. U dlužných částek vyšších než 5000 korun by bylo možné rozložení úhrady do čtyř splátek. První by museli lidé zaplatit podle vládní předlohy do konce letošního listopadu a následující tři v příštím roce.

Rozložení splátek zřejmě Sněmovna upraví ze čtvrtletních na měsíční. Úprava také umožní snazší vyrovnání daňových dluhů s možností splátek i lidem, vůči kterým už byla k 30. září 2022 zahájena takzvaná daňová exekuce.

Vládní předloha zahrnuje také justiční poplatky a místní poplatky. K akci se tak budou moci připojit kraje a obce, pokud schválí příslušnou vyhlášku. Podle pozměňovacího návrhu na to budou mít čas do konce září místo do konce června.

Návrh zákona také umožní odpuštění bagatelních daňových nedoplatků vzniklých do konce loňského září. Opatření se bude týkat fyzických i právnických osob, které dluží na dani, úrocích a penále méně než 200 korun. Výjimkou bude daň z nemovitých věcí, u níž bude hraniční výše dluhu 30 korun. Celková výše nedoplatků pak nebude smět přesáhnout 1 000 korun. Dluh zanikne podle předlohy k červenci, aniž o to dlužníci budou muset přímo žádat. Stát tím sleduje i snížení nákladů na administrativu těchto malých dluhů.

Ministerstvo financí odhadlo, že maximální rozsah odpuštěných úroků a penále u dluhů v působnosti finanční správy představuje 7,7 miliardy korun, u dluhů v působnosti celní správy 1,4 miliardy korun. Část z těchto dluhů je ale už nyní vedena jako nedobytná. O odpuštění příslušenství dluhů by mohly podle struktury nedoplatků evidovaných u finanční správy požádat vyšší desítky tisíc fyzických osob. Ministerstvo ale předpokládá, že pouze část těchto dlužníků možnost jednorázového odpuštění úroků a penále na daních skutečně využije.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv PS P ČR

Go to TOP