Ministerstvo financí navrhuje významné změny v zákonu o účetnictví

Do mezirezortního připomínkového řízení míří návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví z dílny Ministerstva financí. Dnešní dynamická doba přináší v rámci ekonomického života firem a podnikatelů řadu situací, které nelze stávající zákonnou úpravou jednoznačně řešit. Nový zákon o účetnictví by měl na tento vývoj nejen reagovat, ale měl by předjímat budoucí tendence.

Mezi důležité změny patří například to, že fyzické osoby, které jsou v obchodním rejstříku vedeny jako podnikatelé, již zřejmě nebudou muset v budoucnu vést podvojné účetnictví při překročení hranice 25 milionů korun ročního obratu.

Mezinárodní účetní standardy

Ministerstvo financí dále navrhuje rozšíření použití mezinárodních účetních standardů při sestavování účetní závěrky bankami, vybranými finančními institucemi a pojišťovnami. Ty přitom již dnes dohledovým orgánům informace v mezinárodních účetních standardech dodávají. Zároveň chce ministerstvo navrhnout, aby firmy, které využívají mezinárodní účetní standardy a využijí je i pro stanovení základu daně z příjmu, měly nižší administrativní zátěž. Zákon by měl dále zpřehlednit zákonné požadavky na inventarizaci. „Chceme moderní zákon, který obstojí v současném digitalizovaném světě a bude znamenat další zjednodušení a zefektivnění účetnictví,“ uvedla k tomu ministryně financí Alena Schillerová.

Digitální věk a trendy v účetnictví

Návrh nového zákona o účetnictví zároveň odráží mezinárodní trendy v účetnictví i rozvoj informačních technologií v účetnictví, včetně digitalizace a robotizace a jeho procesů. „Věcný záměr pamatuje též na velké množství mikro a malých účetních jednotek, pro které počítá jednak s určitým zjednodušením a zároveň nepředpokládá žádné významné změny v zavedených postupech účtování,“ uvedla ministryně financí, která zdůraznila i to, že chce naplnit dlouhodobý požadavek odborníků po zvýšení právní jistoty firem při zpracování účetnictví. Ministerstvo financí považuje za důležité stanovení dostatečně dlouhé doby na seznámení firem a podnikatelů s novou právní úpravou, která bude na půdorysu věcného záměru nového zákona o účetnictví vytvořena.

Zdroj: ČTK, MF ČR,  foto Pixabay.

 

Go to TOP