Profesorce Aleně Mackové vyšla monografie v prestižním celosvětovém projektu

Prof. JUDr. Aleně Mackové, Ph.D., významné české procesualistce, člence Mezinárodní asociace procesního práva a člence Katedry občanského práva PF UK byla publikována monografie v prestižním celosvětovém projektu nakladatelství Wolters Kluwer International IEL.

 

Jedná se o mimořádně prestižní projekt, jehož autoři jsou vybíráni Editorskou radou projektu a musí jít o mezinárodně uznávané experty. Expertní úroveň autorů je podmínkou pro účast v projektu, který sleduje poskytnout úplné, aktuální a odborně kompetentní analýzy jednotlivých oborů práva, včetně mezinárodních a komparativních hledisek (zahrnující i důsledky závazků vyplývajících pro ČR z Bruselské a Luganské konvence a výklady arbitrážního a dalších možností mimosoudního řešení sporů, a to i mezinárodních).

V oblasti civilního procesu působí v poslední době dva významné fenomény: transnacionální povaha právních vztahů a mezinárodní smlouvy zejména v oblasti lidských práv, které vyvolávají potřebu harmonizace procesních pravidel ochrany práv. I s těmito fenomény se vypořádává právě vydané třetí vydání díla.

O publikaci se více dozvíte zde ZDE.

 

Zdroj a foto: PF UK

Go to TOP