Vláda podpořila změny v Legislativní radě vlády

Legislativní radu vlády (LRV) rozšíří právníci prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc., a prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. Rozhodla o tom na svém zasedání 26. dubna 2023 vláda. Současně schválila odvolání prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc., a JUDr. Petra Bezoušky, Ph.D., z rady. Podle předkladu by měly změny zajistit lepší rozložení odborného portfolia v LRV.

 

Doktor Bezouška v lednu upozornil na to, že LRV projednává materiál umožňující rozdělení polostátní energetické společnosti ČEZ. Rada následně nedoporučila kabinetu tuto pasáž novely zákona o přeměnách obchodních společností a družstev přijmout. Petr Bezouška před dvěma týdny uvedl, že odvolání je reakcí na jeho status na Facebooku ohledně uvedeného materiálu. „Jen dodávám, že jsem nevyzradil žádnou tajnou informaci, neboť návrh té regulace byl již dva měsíce dostupný ve veřejné knihovně vládní legislativy, do níž má přes internet přístup každý člověk,“ uvedl.

Ministr pro legislativu JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D., změny před dvěma týdny vysvětlil tím, že potřebuje v radě specialisty s jinou odborností. Většina materiálů projednávaných LRV totiž spadá pod obor správního práva. „Pokud chci přivést nové odborníky se specializací na správní právo, tak jsem takříkajíc musel uvolnit místo a odvolat někoho z těch oblastí, kde mám nadbytek odborníků,“ uvedl.

Podle schváleného materiálu LRV v oblasti správního práva oslabila loňská rezignace prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. Po odchodu JUDr. Michala Sobotky, Ph.D., z listopadu 2020 pak chybí hlavně specialisté na právo životního prostředí. Potřebu posílit odhalilo hodnocení i v případě pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Petr Bezouška se věnuje občanskému a pracovnímu právu a Jiří Jelínek trestnímu právu.

Profesor Martin Kopecký patří podle materiálu k významným představitelům odvětví správního práva, je advokátem a odborně působí na Katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Na pražské univerzitě působí také profesorka Koldinská, přední odbornice v oblasti práva sociálního zabezpečení.

Koncem března se kvůli vysoké pracovní vytíženosti vzdal místa v radě advokát JUDr. Jaroslav Svejkovský, který v LRV působil mezi roky 2006 a 2014 a následně opět od roku 2017. Vláda ho 26. dubna 2023 z rady formálně odvolala.

Legislativní rada je poradním orgánem vlády v oblasti její legislativní činnosti. Má zpravidla 30 členů, kteří vykonávají práci pro LRV za symbolickou odměnu. Zasedá obvykle jednou za dva týdny.

 

Zdroj: ČTK
Foto: vlada.cz

Go to TOP