Děti, práce, rodina. Rezervujte si volný den na konferenci CWLA

Zajímá Vás, jaký vliv bude mít novela zákoníku práce, která upravuje větší flexibilitu pro rodiče a pečující? Víte, jak skloubit mateřskou a rodičovskou dovolenou s pracovními povinnostmi? Zajímá Vás téma dětí pracujících ve filmovém průmyslu? Zajímá Vás téma výjezdů a zájezdů dětí do zahraničí z pohledu rodiče či školy? Pokud ano, přijďte na konferenci „Děti, práce, rodina“ pořádanou Českou asociací právniček (CWLA) dne 25. května 2023 od 9 hodin v prostorách Právnické fakulty UK v Praze.

 

Konference

Děti * práce * rodina  

Termín: 25. května 2023 od 9 do 16 hodin

Místo konání: Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, Praha 1

 

Svou účast potvrdili:

JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR, který se dlouhodobě věnuje zejména civilnímu procesnímu právu, a proto je trvalým členem expertních komisí při Ministerstvu spravedlnosti pro civilní proces, kdy v roce 2010 byl jmenován jejím předsedou.

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., zakládající partnerka advokátní kanceláře Randl Partners se během své právní praxe zaměřené výhradně na pracovní právo setkala snad se všemi oblastmi tohoto odvětví. Zejména se však specializuje na oblast kolektivního vyjednávání, přechodu práv a povinností, dočasného přidělování zaměstnanců a personalistiku.

JUDr. Eva Janečková se specializuje se zejména na pracovní právo, ochranu osobních údajů, na právní problematiku vztahující se ke školským zařízením. Je autorkou řady článků a knih. Vystudovala rovněž historii.

JUDr. Věra Novotná, dlouholetá a zkušená lektorka v oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva. Je předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členkou Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Je autorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.

PhDr. Pavel Skácelík, bývalý místopředseda Rady vlády ČR pro BOZP. Zastupoval ČR jako člen Poradního výboru pro BOZP při Evropské komisi EU, byl členem správní rady Evropské agentury pro BOZP v Bilbau. Dále pracoval jako svazový inspektor BOZP při ČMOS pracovníků školství. Na ústředí České školní inspekce připravoval metodiku pro inspekční a kontrolní pracovníky a je členem odborných komisí při MŠMT ČR pro oblast BOZP. V současné době poskytuje služby pro školy a školská zařízení. Je spoluautorem několika knih a dalších publikací.

 

PROGRAM

9:00 – 10:00     JUDr. Jaromír Jirsa: Průřez aktuální judikaturou Ústavního soudu ve vztahu k ochraně práv dětí od útlého věku po věk vysokoškolský

10:15 – 11:00     JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.: Novela zákoníku práce žádost o úpravu pracovní doby, nová úprava práce na homeoffice a kroky České republiky k dosažení eurokonformity

11:15 – 12:00     JUDr. Eva Janečková: Mateřská a rodičovská dovolená z pohledu pracovního práva a zaměstnávání matek malých dětí, včetně chystaných změn zákoníku práce

13:00 – 13:45     JUDr. Věra Novotná: Otázky spojené s prací dětí ve filmovém či televizním průmyslu

14:00 – 14:45     Pavel Skácelík: Problematika spojená s výjezdy dětí mladších i starších do zahraničí

16:00 Ukončení konference

 

Na konferenci se lze přihlásit ZDE

 

Zdroj: Česká asociace právniček, z. s.
Foto: archiv redakce AD

Go to TOP