Právní experti připravili pět návrhů pro snížení počtu vězňů v Česku

Odborníci na trestní právo připravili pět návrhů, které podle nich pomohou do dvou let snížit v České republice počet vězňů. Je mezi nimi zrušení speciálních trestních sazeb pro recidivisty, částečná dekriminalizace neplacení výživného či snížení dolních hranic sazeb u některých trestných činů. Návrhy dnes, tedy 24. dubna 2023, na semináři „Jak snížit míru uvěznění v ČR, která je pátá nejvyšší v EU?“, který se konal pod záštitou poslance Mgr. Marka Bendy a ve spolupráci s Asociací organizací v oblasti vězeňství v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, představil JUDr. Jakub Drápal, M. Phil., Ph.D., z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Česká republika má čtvrtou nejvyšší míru uvěznění v Evropské unii: na 100 000 obyvatel připadá 180 vězňů. Počet vězňů stále stoupá. Zatímco loni se jejich stav zvýšil o zhruba čtyři stovky, v letošním roce jich k dnešnímu dni přibylo už 660. Za mřížemi je 19 712 vězňů a ubytovací kapacita věznic se blíží stoprocentnímu naplnění. Stát na výkon trestu ročně vynaloží 13,5 miliardy korun.

Vyspělé evropské státy vykazují poloviční až třetinové hodnoty. Jakub Drápal upozornil na to, že například Nizozemsko, Švédsko, Slovinsko či Norsko sice posílají do vězení více lidí než ČR, ale na mnohem kratší dobu. V Nizozemsku či Francii vůbec neexistují dolní hranice trestních sazeb, jinde jsou výrazně nižší než v Česku.

Doktor Drápal se domnívá, že stát by měl zrušit vyšší sazby pro recidivisty, které se v Česku postupně zavedly po roce 1989. „Současná úprava je nekoncepční. V moderním trestním právu se trestá za trestný čin – ne za to, jaký pachatel je,“ prohlásil. „Současné sazby jsou dostatečně široké na to, aby bylo recidivistům možné ukládat o něco přísnější tresty než prvopachatelům, ale zároveň jim neukládat tresty výrazně přísnější,“ řekl. Zrušení speciálních sazeb za opakování trestných činů, zejména u krádeži a drogových deliktů, by podle něj uspořilo státu miliardu korun ročně.

Snížení dolních hranic trestních sazeb navrhl Jakub Drápal u těžkého ublížení na zdraví, kde je nyní spodní hranice tříletá, a u kvalifikované distribuce drog, kde sazba začíná na osmi letech vězení. „Soudy nyní tresty často ukládají pod dolní hranicí. Neměli bychom na ně tlačit, aby vyvažovaly nepromyšlenou represi ze strany zákonodárce,“ poznamenal právník.

U neplacení výživného by podle něj prospělo netrestat nedbalostní formu tohoto trestného činu. Podle pražské vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D., je přístup k trestání zanedbání povinné výživy otázkou ryze politickou, nikoliv právní. Bradáčová stejně tak míní, že navržené snížení sazeb by se u drogových deliktů ročně dotklo 60 až 100 pachatelů, u ublížení na zdraví pak ještě méně lidí. „Dopady na vězeňskou populaci budou minimální,“ odhadla. Obává se také zrušení pravidel k recidivě. „Potom bychom museli říct, že opakovaná vražda nemá být trestána přísněji,“ upozornila.

Mezi další navrhovaná řešení patří také změna mechanismu převodu peněžitého trestu na odnětí svobody a rovněž změna u takzvané kumulace trestů – tedy u případů, kdy si pachatelé postupně odpykávají několik uložených trestů vězení. Experti chtějí, aby soudy v těchto situacích mohly další trest uložit pod dolní hranicí sazby.

„Tak dlouho jsme se snažili neuvězňovat pachatele, až skončí ve vězení s několika podmíněnými tresty,“ konstatoval Drápal. Poukázal také na to, že podmíněné tresty soudci ukládají přísnější, než by uložili v nepodmíněné podobě.

Prezident Soudcovské unie JUDr. Libor Vávra navržené změny podporuje. Myslí si ale, že pro politiky je bude obtížné prosadit, protože Česko je dlouhodobě jednou z nejbezpečnějších zemí světa právě i díky délce ukládaných trestů. Šéf Vězeňské služby genmjr. Mgr. Simon Michailidis, MBA, dnes zopakoval, že bezpečnostní sbor podpoří veškerá opatření, která povedou ke snižování počtu vězňů a k lepší možnosti pracovat s vězni individuálně. „Snížit počty vězeňské populace se pokoušíme 20 let, možná více. Změnilo se toho málo,“ podotkl s tím, že kvůli tomu cítí silnou skepsi. Jeho předchůdce PhDr. Petr Dohnal zdůraznil, že změny nesmí být na úkor bezpečnosti.

Problematikou kumulace trestů, zejména ohledně přeměny podmíněných trestů na trest nepodmíněný, se aktuálně zabývá i Ministerstvo spravedlnosti. Na semináři to uvedl náměstek Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D. Úřad řeší také to, zda by i vzhledem k inflaci nebylo na místě zvýšit výši tzv. nepatrné škody, která nyní činí 10 000 korun a která mimo jiné nastavuje hranici toho, odkdy je krádež trestným činem. U krádeže, neplacení alimentů a maření výkonu úředního rozhodnutí také zkoumá možnost dekriminalizace určitých jednání, případně snížení sazeb či přeformulování skutkové podstaty.

Ministerstvo také chce, aby se peněžitý trest stal trestem univerzálním a aby ho soudy musely v některých případech ukládat povinně – konkrétně u prvotrestaných pachatelů nenásilné trestné činnosti – tedy například majetkových, hospodářských či daňových trestných činů. Podmínkou by byla povinnost pachatele uhradit způsobenou škodu a složit určitou částku do fondu obětí trestné činnosti. Příslušnou novelu trestního zákoníku plánuje ministerstvo zaslat do připomínkového řízení ještě v letošním roce.

Podle kriminologických výzkumů vysoké tresty neodrazují od páchání trestné činnosti a nesnižují recidivu. Dřívější studie Nejvyššího státního zastupitelství uvedla, že za přeplněnými věznicemi nestojí vysoká míra kriminality v Česku, ale mimo jiné právě nepřiměřeně vysoké tresty u trestných činů, které nenesou velké nebezpečí pro společnost. Doktor Drápal doplnil, že politika trestání v ČR potřebuje hlubší reformy, a to jak u trestních sazeb, tak u podmíněného trestu.

 

„Legislativní změny, které navrhuje Asociace organizací v oblasti vězeňství, reagují na prioritní cíle vytyčené v Programovém prohlášení vlády České republiky, zejména na řešení problému nadužívání trestní represe u jednání s malou společenskou škodlivostí a odlehčení věznicím,“ uvedla Jana Smiggels Kavková, předsedkyně AOOV. „Podle doporučení OSN, Rady Evropy i EU je snížení vězeňské populace potřebné a měli bychom se zaměřit na účinnější nástroje pro práci s pachateli na svobodě. Proto je potřeba začít urychleně jednat o návrzích, které povedou ke snížení počtu vězňů. Navrhovaná řešení představují bezpečnou cestu, jak problém řešit a mají podporu široké odborné veřejnosti,“ dodala Kavková.

 

Všech pět návrhů rychlých legislativních změn i se zdůvodněním naleznete ZDE.

Představované legislativní změny zpracovala AOOV na základě výstupů Pracovní skupiny pro trestní politiku pod RVLP (nově Pracovní skupina pro efektivní trestní justici), ve spolupráci s Jakubem Drápalem a dalšími odborníky z řad členů Asociace i mimo ni. Návrhy byly diskutovány s širokou odbornou veřejností.

 

Zdroj: ČTK, AOOV
Ilustrační foto:  AOOV

Go to TOP