AOOV vydala stanovisko k návrhu zákona o registrovaném sociálním podniku

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) přivítala návrh nového zákona o registrovaném sociálním podniku a o změně souvisejících zákonů, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Návrh zavádí pojem registrovaný sociální podnik (RSP) a zakotvuje prostředky k podpoře sociálního podnikání. AOOV má k předpisu několik připomínek, zejména navrhuje začlenit do zákona osoby ve výkonu trestu odnětí svobody s cílem usnadnit jim návrat na pracovní trh.

 

AOOV navrhuje doplnit do zákona novou cílovou skupinu – osoby ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). Zlepšily by se tak podmínky pro zaměstnavatele osob ve VTOS. Provozovatelé sociálního podniku by mohli využít finanční podporu na sociální práci se zaměstnanci ve VTOS a dále motivační příspěvek v případě jejich úspěšného transferu na otevřený trh práce. Zajištěné zaměstnání v kombinaci se sociální podporou patří k velmi důležitým faktorům desistence u osob s trestní minulostí. Reintegraci výrazně pomáhá i návaznost odborných a poradenských služeb ve VTOS a po propuštění, případně možnost zaměstnání u stejného zaměstnavatele před a po propuštění.

Mezi další připomínky AOOV patří zkrácení doby zaměstnání v registrovaném sociálním podniku pro získání motivačního příspěvku na jeden rok, protože doba dvou let zbytečně oddaluje posun na volný trh práce.

AOOV dále považuje za přínosné odstupňovat výši motivačního příspěvku podle cílové skupiny. Současná výše motivačního příspěvku je spíše symbolická. Nenahrazuje podnikům investici do zaměstnance, kterého pak odešle na volný trh práce. V případě osob se specifickými potřebami, mezi které patří i osoby ve/po VTOS, je nutná velmi intenzivní sociální práce a psychosociální podpora. Pokud podniky nebudou motivovány pracovat s touto náročnou skupinou, budou si vybírat jiné, méně náročné zaměstnance.

„Velmi vítáme snahu novou zákonnou normou přispět k aktivizaci lidí se sociálním hendikepem směrem k zaměstnání. Z lidí, kteří čerpají ze solidárního systému sociálního pojištění se zaměstnáním stávají ti, co do něj přispívají. Férová práce má silný vliv na stabilitu člověka, jednoznačně přispívá k prevenci recidiv. Dát práci však nestačí, se zaměstnaneckým poměrem se alespoň v prvním roce musí pojit intenzivní sociální práce. Pokud tomu tak nebude, zákon nepřinese kýžený prospěch,“ dodává Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork, se kterou AOOV na návrhu připomínek spolupracovala.

Za velmi důležité považuje AOOV také zřídit příspěvek na mzdu sociálního pracovníka pro prostupný sociální podnik.  Hlavním společensky prospěšným cílem tohoto podniku je vytvářet vhodná pracovní místa a zaměstnávat osoby se specifickými potřebami.  Má proto více povinností než ostatní typy podniků. Například zajišťuje zaměstnancům podporu sociálního pracovníka. Tuto povinnost navíc, tj. mzdu sociálního pracovníka, však nemá kompenzovanou. Prostupný sociální podnik je tak oproti jiným podnikům znevýhodněný. „Motivaci zřizovat a provozovat prostupný sociální podnik by výrazně posílilo, pokud by podniku mzda sociální pracovníka byla hrazena,“ komentuje Jana Smiggels Kavková, předsedkyně AOOV. „Na jednu stranu vítáme povinnost poskytovat zaměstnancům odbornou sociální podporu, ale zákon bohužel nepočítá s hrazením nákladů, které s sebou přináší,” dodává.

 

Zdroj: Asociace organizací v oblasti vězeňství
Foto: canva.com

Go to TOP