Zástupci ČAK a dalších profesních komor jednali s premiérem a ministry

Digitalizace, soudní znalectví či zákon o lobbování. To je jen část témat, kterými se ve čtvrtek 13. dubna 2023 ve Strakově akademii zabývali členové vlády v čele s premiérem Petrem Fialou na jednání s představiteli profesních komor. Jednalo se o druhé pravidelné setkání vlády se zástupci profesních komor.

 

Celkem pět témat pro jednání s členy vlády navrhnul za profesní komory prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek. Byly jimi lobbing, digitalizace, soudní znalectví, spolupráce s rezorty a nedostatek odborníků, zejména ve zdravotnictví. Jednalo se o historicky druhé pravidelné setkání tohoto typu, minulé se konalo 2. června 2022.

V úvodu předseda vlády prof. PhDr. Petr Fiala Ph.D., LL.M., připomněl složité období, kterým si Česká republika v posledním roce zejména v důsledku ruské agrese na Ukrajině procházela. „Čelili jsme bezprecedentnímu vývoji na trzích s energiemi, kde ceny dosahovaly historických maxim. Museli jsme pomáhat občanům, institucím i firmám, museli jsme zajistit sociální smír a uchýlit se i k takovým opatřením, jako je například zastropování, které bychom si před válkou ani nedokázali představit,“ uvedl premiér.

Podle premiéra čeká na vládu v letošním roce řada významných a náročných úkolů. Jedná se o stabilizaci veřejných financí, snížení schodku státního rozpočtu a pak také o zvýšení efektivnosti státní a veřejné správy. „Vaše výkonná a expertní činnost je nezbytnou a potřebnou součástí fungování státní a veřejné správy a zejména v řadě legislativních procesů plníte nezastupitelnou roli,“ zdůraznil Petr Fiala.

Náplní zasedání nebyla jen diskuze o budoucích krocích, vláda představila i konkrétní pokroky, kterých bylo v jednotlivých oblastech dosaženo od minulého jednání. U lobbingu je právě v připomínkovém řízení nový zákon, který vymezuje rozmezí běžných činností a lobování profesních komor a sociálních partnerů. Postupuje i agenda digitalizace, vznikla Digitální a informační agentura, která by měla být hlavním hybatelem těchto změn.

Vláda ve spolupráci s profesními komorami řeší také situaci soudních znalců, kdy došlo mimo jiné k navýšení odměn a tím i ke zvýšení atraktivity znalecké činnosti. Dobrá spolupráce s rezorty pak byla nastavena například při přípravě návrhu věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí.

„Diskutovali jsme také aktuální advokátní témata, včetně novely zákona o advokacii a advokátního tarifu. Zástupci profesních komor upozornili členy vlády na možné negativní dopady navyšování odvodů na sociální zabezpečení ze strany OSVČ, které tvoří jádro členů profesních komor,“ připomněl předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M.

Nedostatek odborníků, zejména ve zdravotnictví, již řeší zejména dotační programy pro podporu poskytovatelů zdravotní péče (všeobecný praktický lékař, stomatologie) v oblastech s omezenou dostupností nebo navýšení úhrady pro lékaře, kteří se zavázali přijímat nové pacienty, příp. rozšířili ordinační hodiny.

Z členů vlády se jednání kromě předsedy vlády Petra Fialy zúčastnili také vicepremiér a ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, ministr financí Ing. Zbyněk Stanjura, ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., a ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D.

„Pravidelné setkávání vlády se zástupci jednotlivých profesních komor vidím jako velmi přínosné. Profesní komory jsou klíčovou součástí právního a ekonomicky efektivního státu. Můžeme nabídnout zkušenosti a znalosti našich odborníků z jednotlivých profesních oblastí, kteří zde mají možnost diskutovat s resortními ministry,“ zhodnotil setkávání komor s vládou předseda ČAK Robert Němec.

 

Zdroj: vlada.cz, redakce AD
Foto: vlada.cz

Go to TOP