NSS projednával čtvrtmilionovou pokutu uloženou ÚOHS Ministerstvu financí

Jak vyplývá z rozsudku 10 As 344/2019 zveřejněného 31. března 2021, vyhověl Nejvyšší správní soud (NSS) kasační stížnosti týkající se pokuty ve výši 250 000 korun, kterou v roce 2017 uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Ministerstvu financí za veřejnou zakázku na další rozvoj Informačního systému Auditního orgánu (ISAO). Rozhodnutí ÚOHS zrušil v roce 2019 Krajský soud v Brně, úřad se rozsudku bránil podáním uvedené kasační stížnosti, které nyní NSS vyhověl a rozsudek KS v Brně zrušil.

Ministerstvo financí dostalo pokutu za chybný postup při zadávání zakázky na přelomu let 2013 a 2014. Důvodem pro její uložení byl fakt, že ministerstvo neoprávněně vypsalo jednací řízení bez uveřejnění. Jak stojí v rozsudku „žalobkyně se dopustila přestupku tím, že sice v lednu 2014 zadala zakázku na softwarové služby (nazvanou Další rozvoj informačního systému auditního orgánu III) vzešlou z jednacího řízení bez uveřejnění, ale neprokázala splnění zákonných podmínek, za nichž může být tento druh zadávacího řízení použit – tj. že by to bylo nutné z technických důvodů, nebo kvůli ochraně výhradních práv dodavatele [§ 23 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách]“.

Proti rozhodnutí úřadu podalo Ministerstvo financí rozklad, který tehdejší předseda ÚOHS Ing. Petr Rafaj zamítl svým rozhodnutím ze 14. prosince 2017, rozhodnutí prvního stupně tak potvrdil.

Ministerstvo financí napadlo rozhodnutí o rozkladu žalobou, které Krajský soud v Brně vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil svým rozsudkem ze dne 4. 10. 2019.

Proti rozsudku Krajského soudu v Brně podal ÚOHS kasační stížnost. Je přesvědčen, že se při svém rozhodování řídil východisky shrnutými samotným krajským soudem. Jestliže dal tedy krajský soud za pravdu MF, hodnotil spornou právní otázku nesprávně (a rozhodl jinak než ve skutkově stejné věci 62 Af 20/2018).

Podle rozsudku 10 As 344/2019 stěžovatel se svými námitkami uspěl. NSS zrušil napadené rozhodnutí Krajského soudu v Brně a věc mu vrátil k dalšímu řízení, v tom bude krajský soud vázán právním názorem vysloveným NSS.


Zdroj: ČTK, NSS
Foto: Pixabay

Go to TOP