MF bude asi dále rozhodovat o sporech vyvolaných regionálními radami

Ministerstvo financí zřejmě bude i nadále rozhodovat v dosud neuzavřených sporech o nedodržení rozpočtové kázně, které před rokem 2022 vyvolaly tehdejší regionální rady regionů soudržnosti. Příslušnou novelu zákona 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, která to má umožnit, 5. dubna ve zrychleném režimu již v prvním čtení schválila sněmovna. Musí ji ještě projednat Senát. Nejvyšší správní soud ve své judikatuře převedl rozhodování na Finanční správu, což ale podle Ministerstva financí řešení sporů zkomplikovalo.

 

Regionální rady regionů soudržnosti zanikly k 1. lednu 2022. Stále ale zůstávají desítky neuzavřených sporů o penále za nedodržení rozpočtové kázně, které tyto rady uložily. Před zánikem regionálních rad bylo odvolacím orgánem v těchto kauzách ministerstvo financí, které bylo žalovanou stranou v případných sporech u správních soudů. Po zániku regionálních rad ale Nejvyšší správní soud stanovil, že roli ministerstva převezme Finanční správa.

Ministr financí Ing. Zbyněk Stanjura řekl, že takový postup nikdy nebyl záměrem zákonodárce. Stanjura poznamenal, že jakýkoli odklad zákona jen prodlužuje nežádoucí stav, kdy je ministerstvu financí bráněno, aby svá vlastní rozhodnutí bránilo před soudy.

„Delegace této vysoce odborné agendy na zaměstnance Finanční správy ČR postrádá v uvedených případech jakýkoliv legitimní důvod a jako taková představuje zcela neefektivní nakládání s odbornými pracovními kapacitami státu,“ uvedlo ministerstvo financí v důvodové zprávě k novele. Podle něj vyžaduje rozhodování ve sporech vysokou odbornost v soukromém i veřejném právu a znalosti z poskytování dotací. Hlavní kompetence Finanční správy je přitom v jiných oblastech.

Novela se týká pouze sporů, které byly zahájeny před rokem 2022. Od loňského 1. ledna rozhoduje o udělení penále za nedodržení rozpočtové kázně místně příslušný finanční úřad, odvolání je možné podávat k Odvolacímu finančnímu ředitelství.

Ministr financí Zbyněk Stanjura připomněl, že ve sněmovně již existuje v tomto směru obdobný návrh zákona, se kterým přišly bývalé ministryně Alena Schillerová a Klára Dostálová. Tento poslanecký návrh ale podle ministra neobsahuje některá ustanovení a bylo by nutné ho přepracovat. Proto vláda přišla s vlastní úpravou.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP