Sněmovna schválila zákon o jednotném environmentálním stanovisku

Zrychlit a zjednodušit povolování staveb z hlediska ochrany životního prostředí má nový institut jednotného environmentálního stanoviska (JES). Zákon, který ho zavádí, schválila 24. března sněmovna. Stanovisko bude zahrnovat požadavky na posouzení dopadů na životní prostředí až podle devíti platných zákonů. Stavebník by měl na jednom místě získat veškerá potřebná razítka.

 

Změna má přinést vyšší přehlednost, srozumitelnost a zrychlit povolování staveb. Zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. V účinnost má vstoupit k 1. lednu 2024. Pro zákon hlasovalo 160 přítomných poslanců, proti nehlasoval žádný z nich.

Návrh souvisí s vládní novelou stavebního zákona, kterou má dnes 24. března sněmovna také schvalovat. Spolu s ní má celkově zajistit, aby žadatel o stavební povolení obdržel snáze stavební povolení a nemusel zjišťovat stanoviska dotčených úřadů. Stanovisko by za něj mohl zjišťovat stavební úřad.

Stanovisko má podle dřívějšího vyjádření ministra dopravy Mgr. Martina Kupky zahrnout také stanovisko k posuzování vlivů na životní prostředí, takzvané EIA. Stanovisko bude platit pět let a bude možné ho prodloužit. Na žádost stavebníka bude možné stanovisko i změnit. Pokud více zákonů vyžaduje shodné údaje, bude je žadatel vyplňovat jenom jednou.

Nový ministr životního prostředí Mgr. Petr Hladík 24. března před poslanci řekl, že zákon o JES považuje za poměrně velký průlom spolu se stavebním zákonem v integraci, digitalizaci a zjednodušení stavebního řízení. Bývalý ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec uvedl, že ještě před několika týdny by předlohu nepodpořil, protože podle něho vytvářela další razítko. Po úpravách půjde o posun pro stavebníky, uvedl. Zákon označil za cestu dobrým směrem.

 

Zákon rozšíří možnost účasti veřejnosti na povolovacích řízeních

Sněmovna na návrh dvou sněmovních výborů při schvalování související předlohy, která mění jiné dotčené zákony, rozšířila v zákoně o ochraně přírody a krajiny možnost účasti veřejnosti na povolovacích řízeních. Nově by se podle návrhu mohly ochranářské spolky opět účastnit povolovacích řízení souvisejících s nově zaváděným JES, která se týkají kácení dřevin nebo výjimek ze zákazů u památných stromů, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Návrh poslankyně Kláry Kocmanové, která chtěla rozšířit účast veřejnosti ještě víc, byl podle zpravodaje Ing. Jiřího Havránka nehlasovatelný, protože Kocmanová ho předložila k jinému zákonu. Návrh Kláry Kocmanové měl navrátit v zákoně o ochraně přírody a krajiny účast spolků a sdružení do správních řízení. Týkalo by se to sdružení, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny.

„Přínosem jednotného environmentálního stanoviska je i právní jistota pro stavebníky a investory. Povolovací orgány budou posuzování jednotlivých složek životního prostředí koordinovat, zatímco dnes posuzování často probíhá odděleně, navíc u různých správních úřadů,“ uvedlo již dříve Ministerstvo životního prostředí ČR.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP