K Memorandu o spolupráci nově přistoupila Asociace právnických fakult

Malá zasedací síň Karolina Univerzity Karlovy se dnes, tedy v pátek 24. března 2023, stala dějištěm výjimečné události – za přítomnosti zástupců všech právnických profesí podepsali děkan Právnické fakulty UK v Praze prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., za Asociaci právnických fakult a předseda Jednoty českých právníků JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., za JČP protokol o přistoupení Asociace právnických fakult k Memorandu o spolupráci.

 

Memorandum o spolupráci mezi Jednotou českých právníků a jednotlivými organizacemi sdružujícími právnické profese bylo podepsáno v září 2017 v Praze (ČAK se připojila v lednu 2019) jako platforma pro nalezení prostoru k dialogu a komunikaci mezi všemi právnickými stavy. Za JČP jej signoval její předseda JUDr. Pavel Rychetský, za Notářskou komoru ČR prezident Mgr. Radim Neubauer, za Exekuční komoru ČR tehdejší viceprezident JUDr. Vladimír Plášil, za Soudcovskou unii ČR její tehdejší prezidentka Mgr. Daniela Zemanová, za Unii státních zástupců ČR prezident JUDr. Mgr. Jan Lata, Ph.D., a za Unii podnikových právníků ČR prezidentka JUDr. Marie Brejchová, LL.M. Za Českou advokátní komoru připojil k dokumentu svůj podpis dodatečně její tehdejší předseda JUDr. Vladimír Jirousek.

Signatáři Memoranda, zástupci uvedených subjektů včetně předsedy České advokátní komory JUDr. Roberta Němce, LL.M., se dnes 24. března sešli v Malé zasedací síni Karolina, aby svou přítomností potvrdili souhlas s přistoupením Asociace právnických fakult – na jednání reprezentované děkanem Právnické fakulty UK v Praze prof. JUDr. Radimem Boháčem, Ph.D., a děkanem plzeňských práv JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem, Ph.D. –  k uvedenému Memorandu o spolupráci.

 

„Jsem velmi rád, že jsme dnes mohli jako Asociace právnických fakult přistoupit k Memorandu o spolupráci právnických profesí, protože si myslím, že je důležité, aby mezi právnickými profesemi byli zastoupeni i akademici,“ komentoval tuto významnou  událost děkan PF UK Radim Boháč. Akademici mají zájem spolupracovat se všemi ostatními profesemi stejně jako spolupracují s Jednotou českých právníků. Domnívám se, že jsme důležitou součástí právnického stavu jako celku, velmi rádi se budeme podílet na akcích a činnosti ostatních.  To je náš hlavní cíl,“ uzavřel Radim Boháč.

„Chci poděkovat všem reprezentantům právnických profesí za to, že tuto příležitost ke spolupráci správně pochopili – tedy ne jako platformu k soupeření, ale jako platformu pro skutečný dialog, pro vzájemné pochopení se, respektování a správné vymezení postavení a role každé konkrétní právnické profese, každého účastníka,“ přiblížil svůj pohled na podpis k přistoupení k Memorandu JUDr. Martin Foukal, předseda Pražského sdružení Jednoty českých právníků. A dodal: „Nejcennější je právě pochopení toho, že bez jedné profese nemůže dobře fungovat ta druhá. Jednota českých právníků může k této spolupráci mezi profesemi velmi dobře pomoci. Chtěl bych tímto poblahopřát Asociaci , že se takto rozhodla, a na závěr chci říct, že jsem přesvědčen, že tato spolupráce bude přínosná pro všechny.“

„Česká advokátní komora si je vědoma toho, že české vysoké školství dlouhodobě trápí podfinancování, což se odráží mimo jiné také v kvalitě právního vzdělání, které je však klíčové pro uplatnění absolventů-právníků na trhu práce. To ostatně zaznělo i v dnešní debatě. Věříme, že dnešním podpisem započne nová epocha spolupráce mezi právnickými profesemi s akademickou sférou, která má naši podporu ve svém úsilí na zlepšení jejího financování,“ uvedl předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M., s tím, že „se těší na zapojení akademické obce na dalším připravovaném Sjezdu českých právníků. První obnovený sjezd se konal 5. května 2022 po téměř sto letech a jeho témata jsou i nadále aktivně diskutována napříč právnickými profesemi.“

Předseda JČP a ÚS Pavel Rychetský ve svém závěrečném slově podpis dokumentu také ocenil. „Upřímně řečeno, je to podle mě skutečně významná událost – tímto se akademická obec stává významnou součástí seskupení všech právnických stavů,“ řekl mimo jiné. „Potřebujeme vás, neboť spolupráce mezi jednotlivými právnickými profesemi je nesmírně důležitá, “ uzavřel Pavel Rychetský.

 

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

 

Go to TOP