Uznávání rodičovských práv bez ohledu na typ rodiny podpořil senátní výbor

Rodičovská práva, která byla bez ohledu na typ rodiny stanovena v jednom státě EU, možná budou uznávat i úřady v ostatních členských zemích. Počítá s tím návrh nařízení Evropské komise, který 21. března v souladu s postojem vlády podpořil Výbor pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Podle jeho předsedkyně Mgr. Miluše Horské je neuznávání rodičovství ohrožením práva dětí na nediskriminaci a rodinný život.

 

„Je pro mě obtížně představitelné, aby někdo, kdo je rodičem v jednom členském státě, nebyl jako rodič uznán v jiném členském státě,“ uvedla Miluše Horská. Výbor se na její návrh shodl na tom, že je povinností všech orgánů veřejné moci jednat tak, aby respektovaly právní záruky, které chrání vztahy dítěte a jeho rodičů.

Návrh, který Evropská komise představila počátkem loňského prosince, musí schválit všechny členské státy. Nařízení má umožnit dětem v přeshraničních situacích využívat práv podle vnitrostátních právních předpisů, a to v záležitostech dědění nebo výživného. Má také zajistit právo rodičů jednat jako zákonný zástupce dítěte, pokud jde o školní docházku nebo zdraví. Nařízení rovněž počítá s vytvořením evropského osvědčení o rodičovství, o které by děti nebo jejich právní zástupci mohli požádat členský stát, který rodičovství určil.

V současné době mají členské státy různé vnitrostátní právní předpisy týkající se příslušnosti, rozhodného práva a uznávání v oblasti rodičovství, což může představovat právní překážky pro rodiny, které se nacházejí v přeshraniční situaci. Rodiny někdy musí zahájit správní, nebo dokonce soudní řízení, aby bylo rodičovství uznáno, ale tato řízení jsou nákladná, časově náročná a mohou mít nejisté výsledky.

Horní parlamentní komora předloni v prosinci odmítla podpořit senátorskou novelu, podle níž by české soudy měly uznávat rozhodnutí o osvojení dětí v cizině homosexuálními páry. Senátor Mgr. Václav Láska chtěl novelou pomoci i nesezdaným heterosexuálním párům, které si osvojí dítě v cizině. Senátor také jako příklad uvedl snowboardistku Šárku Pančochovou, která si v USA osvojila dceru své americké manželky, ale nemůže se s nimi vrátit do Česka, neboť by přišla o práva k dítěti.

České soudy nyní mohou uznat rozhodnutí zahraničních soudů o osvojení dítěte, které je cizím státním příslušníkem, v případě českých občanů za podmínky, „jestliže se to nepříčí veřejnému pořádku a nebrání tomu výlučná pravomoc českých soudů a osvojení by bylo přípustné i podle hmotněprávních ustanovení českého práva“, tedy podle občanského zákoníku. Václav Láska chtěl novelou pouze ze zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním vyškrtnout větu o přípustnosti uznání osvojení.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP