Senátní výbor chce rozšířit pravomoci ombudsmana v boji s diskriminací

Vláda by měla kvůli směrnicím Evropské unie podpořit rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv v boji proti diskriminaci. Podle Výboru pro sociální politiku Senátu by měl mít ombudsman možnost přispívat svými stanovisky do soudních řízení, podávat žaloby v případech významné systémové diskriminace a účastnit se řízení ve veřejném zájmu. Výbor se na tom shodl na své 8. schůzi konané dne 21. března 2023.

 

„Posílení mandátu veřejného ochránce práv může pomoci odhalit případy diskriminace v praxi a snížit náklady související se soudním řízením pro oběti diskriminace,“ uvedl senátor MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.

Ve všech členských státech EU již vznikly na základě směrnic o rovném zacházení přijatých v minulosti lidskoprávní instituce (equality bodies) . V Česku tuto roli zastává už od roku 2009 veřejný ochránce práv. 

Podrobnosti jsou k dispozici na https://www.ochrance.cz/pusobnost/rovne-zachazeni-a-diskriminace/

V prosinci 2022 Evropská komise předložila návrhy směrnic o vytvoření minimálního standardu pro to, co mají tyto orgány vykonávat. Jejich cílem je zlepšit postavení obětí diskriminace.

 

Hlavním úkolem ombudsmana je ochrana občanů proti byrokracii státu. Nesmí vstupovat do soukromých sporů, ale může poukazovat na pomalý postup státních institucí v nejrůznějších kauzách, vyzývat je k nápravě jejich chybných či nedostatečných rozhodnutí nebo navrhovat zákonodárcům úpravu zákonů tak, aby měla veřejnost větší právní jistoty.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP