Noc práva: Na severní Moravě se opět podařilo přiblížit advokacii veřejnosti

Ve středu 15. března 2023 se v Ostravě, Frýdku-Místku a Opavě uskutečnila Noc práva. Bohatý program pro veřejnost připravil – ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty a pod vedením ostravského advokáta Mgr. Petra Kausty – Nadační fond Paragraf. Široká nabídka akcí čekala na zájemce zejména na Krajském soudě v Ostravě a na Okresních soudech v Ostravě, Frýdku-Místku a Opavě. Na doprovodném programu se mimo jiné podílela i Česká advokátní komora, konkrétně advokátky a advokáti ze severomoravského regionu.

 

Česká advokátní komora se do programu pro veřejnost zapojila například v rámci debatního místa, které pro ni bylo zřízeno v jedné z jednacích síní Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Tady regionální představitel pro Severní Moravu Mgr. Pavel Otipka debatoval nejprve se studenty středních škol a dále pak se zástupci veřejnosti o postavení a úloze advokátů v systému české justice, o postavení a úkolech Komory jako samosprávné stavovské organizace advokátů a o aktivitách ČAK ve vztahu ke zvyšování právního vědomí studentů a ostatní veřejnosti.

Advokáti se dále zúčastnili simulovaných soudních jednání pro veřejnost, která proběhla na Okresním soudě v Ostravě. V rolích obhájců zde vystoupili Mgr. Jakub Vepřek, zástupce regionálního představitele pro Severní Moravu, a JUDr. Martin Grobelný, advokát v Ostravě. Na Okresním soudě ve Frýdku-Místku zastoupila obhajobu Mgr. Lucie Damková, advokátka ve Frýdku-Místku.

Zajímavá a přínosná byla účast zástupců advokacie v tematických panelových diskusích, které navazovaly na dopolední a odpolední představení dokumentů České televize Superman a Krkavčí matka. Zde Komoru reprezentovali JUDr. Marek Kříž, Ph.D., zástupce regionálního představitele pro Severní Moravu, a JUDr. Jan Skřipský, Ph.D., advokát v Ostravě.

O účast na všech aktivitách, na kterých ČAK participovala, byl velký zájem. Komoře se tak podařilo zase o kousek přiblížit advokacii veřejnosti.

Na tomto místě je potřeba poděkovat všem kolegyním a kolegům, které a kteří se do akce zapojili, jakož i organizátorům akce a předsedům všech zúčastněných soudů.

 

Mgr. Pavel Otipka, představitel Regionálního střediska ČAK pro Severní Moravu
Foto: archiv autora

Go to TOP