Senát schválil změny v podpoře ukrajinských uprchlíků

Na své 8. schůzi konané dne 8. března 2023 Senát schválil bez úprav změny v pravidlech podpory ukrajinských uprchlíků před ruskou agresí. Vládou navržená novela zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, nazývaná lex Ukrajina, s pořadovým číslem pět, má mimo jiné od července zpřísnit podmínky pro nárok na humanitární dávku. Nová pravidla podpořilo 61 ze 67 přítomných senátorů.

 

Změny, které dostane k podpisu prezident Petr Pavel, mají podle vlády zvýšit podíl Ukrajinců na hrazení životních nákladů a přispět k jejich začlenění do společnosti. Už od dubna novela převede asistenční centra pomoci Ukrajině z krajů na Ministerstvo vnitra a uzákoní evidenci všech pracovních dohod ukrajinských běženců.

Nárok na humanitární dávku a její výše se budou podle novely odvíjet prvních pět měsíců od udělení dočasné ochrany od životního minima. Po této době budou nárok a výše dávky navázány na existenční minimum s výjimkou lidí, kteří například kvůli věku, péči o malé dítě, invaliditě nebo studiu nemohou pracovat. Při posuzování nároku na dávku a její výši budou úřady vycházet z příjmů žadatele v Česku i v cizině a z jeho majetkových poměrů v ČR. Nadále bude ale možné i čestné prohlášení.

Roli ve výši dávky budou hrát také započitatelné náklady na bydlení, které vymezí vláda. Souvisí to s tím, že možnost příspěvku pro solidární domácnost novela zachová jen pro případy, v nichž lidé ubytovávají běžence u sebe doma. Stát už nemá posílat peníze těm poskytovatelům ubytování, kteří Ukrajincům dali k obývání celý byt. Běženci si mají náklady hradit sami.

V současnosti činí měsíční humanitární dávka prvního půl roku 5 000 korun na osobu, následně odpovídá životnímu minimu. Úřady zjišťují od druhého měsíce sociální, příjmovou a majetkovou situaci žadatele. Nově by podle předběžných výpočtů v důvodové zprávě představovala měsíční dávka pro matku s příjmy 20 000 korun a dvěma dětmi staršími deseti let za první měsíc 3 840 korun. Matce se stejným příjmem a dvěma dětmi do deseti let by stát po půl roce vyplácel 3 506 korun. V obou případech se předpokládají započitatelné náklady na bydlení 12 000 korun. Matka s příjmem 15 000 korun a pětiletým dítětem pobývající v Česku delší dobu a bydlící na ubytovně se započitatelnými náklady 7 200 korun by pobírala 550 korun.

Novela také omezí dobu bydlení běženců v bezplatném nouzovém ubytování. Taková obydlí budou moci využívat nejvýše 150 dnů, výjimku dostanou takzvané zranitelné osoby. Za vyčerpání hrazené lhůty se bude pokládat podle předlohy odmítnutí nabídnutého ubytování nebo jeho opuštění na víc než deset dnů bez vědomí provozovatele. Státnímu fondu podpory investic předloha umožní finančně podpořit poskytnutí dlouhodobě neobsazeného bytu lidem s dočasnou ochranou. Půjde například o drobné investice k odstranění závad, které brání pronájmu bytu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Senát P ČR

Go to TOP