PF UP nabízí zajímavé semináře z různých oblastí práva, vyberte si!

Pro advokátky a advokáty, koncipientky a koncipienty, ale také pro soudce, akademické pracovníky, úředníky veřejné správy či další odborníky připravila Právnická fakulta UP v Olomouci na jaro celkem čtyři zajímavé vzdělávací akce. Pokud Vás zajímá ochrana práv duševního zdraví, nový stavební zákon, rodinné právo a/nebo vývojová psychologie (pro právní profese), vyčleňte si v kalendáři volný den na studijní cestu do Olomouce, či na online „přenos“ zvolené akce.

 

Seminář

Právní ochrana duševního vlastnictví

Termín: 11. dubna 2023 od 10:00 do 13:30 hod.

Místo konání: Právnická fakulta UP v Olomouci, 17. listopadu 8, budova B (Malý sál 2)

Přednášející: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., vedoucí Katedry soukromého práva a civilního procesu, odborník na autorské právo. Byl vyhlášen Právníkem roku 2006 v kategorii Právo duševního vlastnictví.

 

Seminář je určen pro advokáty a jiné právníky, advokátní koncipienty, patentové zástupce, asistenty patentových zástupců a další zájemce o ochranu duševního vlastnictví z praxe.

Obsah: Seminář je prakticky zaměřen na základní otázky ochrany práv duševního vlastnictví z hlediska platného českého práva a judikatury. Účastníci budou seznámeni s novým legislativním a judikaturním vývojem u nás. Dílčí pozornost bude věnována zajišťování důkazů, znaleckým posudkům a dalším praktickým otázkám ochrany práv autorských, vzorových, patentových a dalších, a to vše i ve spojení s ochranou před nekalou soutěží. Seminář se bude věnovat také poslední novele autorského zákona z prosince 2022.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH (absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu ve výši 20 %)

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 6. dubna 2023

Přihlašovat se můžete ZDE.

 

Webinář

Věcná novela nového stavebního zákona

Termín: 28. dubna 2023 od 9:00 do 12:00 hod.

Místo konání: online přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným jeden den před konáním webináře na e-mailovou adresu).

Aplikaci není nutné instalovat, webinář je možné sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče přes zaslaný odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka). Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů.

Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D., odborný asistent na Katedře správního práva a finančního práva PF UP, působí rovněž jako vrchní ministerský rada odboru Legislativně právního Ministerstva pro místní rozvoj. Od počátku se podílel na přípravě nového stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon), zejména po stránce právní a legislativní.

 

Webinář je určen především pro advokáty, soudce, úředníky veřejné správy, akademické pracovníky a jiné zájemce o tuto problematiku.

Cíle webináře:

  • seznámit účastníky se stavem věcné novely nového stavebního zákona
  • seznámení se změnami, které byly schváleny Poslaneckou sněmovnou
  • seznámení se změnami, které věcná novela nového stavebního zákona přináší
  • představení souvisejících změn právních předpisů

Cena: 1 500 Kč včetně DPH (absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu ve výši 20 %).

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 25. dubna 2023

Přihlašovat se můžete ZDE.

 

Webinář

Rodinné právo v aktuální judikatuře obecných soudů a ústavního soudu

Termín: 5. května 2023 od 9:00 do 12:30 hod.

Místo konání: online přes ZOOM (odkaz bude zaslán přihlášeným jeden den před konáním webináře na e-mail).

Aplikaci není nutné instalovat, webinář je možné sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče přes zaslaný odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka). Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů.

Přednášející: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., odborná asistentka na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP. Dlouhodobě působí v oblasti práva civilního procesu a rodinného práva, exekučnímu právu se věnuje v rámci akademické profesní kariéry a praxe v advokacii.

 

Webinář je určen především pro advokáty, soudce, pracovníky soudů, sociální pracovníky a jiné zájemce o danou problematiku.

Cíl webináře: Cílem je analyzovat recentní rozhodnutí obecných soudů a Ústavního soudu ve vztahu k rodinně-právním otázkám, a to zejména se zaměřením na poměry mezi rodiči a dětmi, a to včetně otázek určování a popírání rodičovství.

Obsah:

  • předběžná opatření o úpravě poměrů dítěte
  • úprava poměrů dítěte nejen pro dobu po rozvodu (střídavá péče v. široký styk)
  • správa jmění dítěte (exekuce na výživné)
  • participační práva dítěte
  • určování a popírání rodičovství

Cena: 1 500 Kč včetně DPH (absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu ve výši 20 %)

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 2. května 2023

Přihlašovat se můžete ZDE.

 

Seminář

Vývojová psychologie pro právní profese

Termín: 16. 5. 2023 od 9:00 do 13:00 hod.

Místo konání: Právnická fakulta UP v Olomouci, 17. listopadu 6 budova A, Rotunda

Přednášející: Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D., psychologické a lingvistické vzdělání uplatňuje jako vysokoškolská lektorka, metodička a konzultantka v multidisciplinárních projektech, zajímají ji témata na pomezí vývojové a sociální psychologie, mj. vícejazyčnost, chyby v uvažování a v práci paměti, participace dítěte na soudním řízení.

 

Seminář je určen pro advokáty, advokátní koncipienty, státní zástupce, Policii ČR a další zástupce právních profesí, kteří by si chtěli rozšířit své znalosti v oblasti vývojové psychologie, nezbytné pro efektivní komunikaci s nezletilými.

Cíl semináře: Po absolvování semináře účastníci budou mít jasnější představu,

a) jak probíhá vývoj dítěte v oblasti sociální, kognitivní, emoční a mravní,

b) jak ten vývoj lze podpořit a co mu naopak škodí,

c) jak spolu (ne)souvisí věk a „rozumová vyspělost“,

d) čím bývá podložen „názor“ dítěte ve věku 5, 8 či 12 let.

Obsah semináře:

Díky participačním právům dítěte se ke zvýšenému kontaktu s dětmi dostávají poslední dobou zástupy právníků, kteří s touto možností původně nepočítali a nejsou na ni připraveni. Aby byli schopni efektivně komunikovat s nezletilým, potřebují vědět, jak vlastně probíhá vývoj dítěte – nejen kognitivní (intelektuální) a sociální, ale také emoční a mravní – a co ho ovlivňuje. Také je dobré vědět, nakolik lze vyvozovat obecně platné závěry např. o přístupu k výchově ze zkušenosti s vlastními dětmi, nebo ze vzpomínek z vlastního dětství.

Netradičně pojatý přehled hlavních oblastí vývoje dítěte bude poveden maximálně prakticky, s velkým množstvím příkladů z osobního života a z právní praxe. Seminář je koncipován tak, aby diskutované poznatky byly využitelné nejen v profesní praxi, ale i v osobním životě.

Seminář navazuje na řadu vzdělávacích akcí věnovaných vývojové a sociální psychologii od téže lektorky, pořádaných opakovaně PF UP v Olomouci, Českou advokátní komorou a Justiční akademií.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH (absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu ve výši 20 %).

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 11. května 2023

Přihlašovat se můžete ZDE.

 

Více informací o jednotlivých akcích Vám poskytne:
Mgr. Michaela Šrámková, tel.: 585 637 507,  michaela.sramkova@upol.cz, Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP v Olomouci

 

Zdroj: PF UP v Olomouci
Foto: archiv PF UP 

Go to TOP