Sousedské vztahy se budou řešit na sympoziu Stálé konference čs. práva

Sousedské vztahy z pohledu soudní praxe je název sympozia, které se – v rámci projektu Stálé konference českého práva jako součásti VII. ročníku Pražského právnického jara 2023 – koná dne 3. dubna 2023 v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze 5. Jeden z hlavních referátů přednese předseda Krajského soudu v Praze JUDr. Ljubomír Drápal, který také převzal nad akcí záštitu.

 

Sympozium

Sousedské vztahy z pohledu soudní praxe

(6. Středočeský právnický den)

Termín: 3. dubna 2023 od 9 do 14 hodin

Místo konání: sídlo Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 71/11 Praha 5

 

Hlavní referáty přednesou:

JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze – Sousedská práva v soudní praxi

Mgr. Alena Zemková, soudkyně Krajského soudu v Praze – Několik poznámek k sousedským právům z pohledu odvolacího soudu

JUDr. Tereza Dobešová, soudkyně dočasně přidělená ke Krajskému soudu v Praze – Sousedská práva v rozhodovací činnosti soudu prvního stupně a srovnání se soudní praxí na Slovensku

JUDr. Martina Štolbová, předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze – Stromy ve vztazích mezi sousedy

JUDr. Ladislav Koudelka, Ph.D., předseda senátu Krajského soudu v Praze – Překrývání civilní a trestněprávní rozhodovací praxe týkající se sousedských sporů

 

Akci moderuje a projekt řídí JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva.

 

Informace o platbě: Základní účastnický poplatek 1600 Kč včetně DPH uhraďte na bankovní účet pořadatele č. 115–3984580207/0100 s variabilním symbolem: 03041.

Registrujte se prostřednictvím e-shopu na www.brainteam.cz/e-shop/konferencni-cinnosti nebo na e-mailové adrese: peskova@brainteam.cz. Daňové doklady jsou zasílány elektronicky.

Více informací získáte na adrese: peskova@brainteam.cz.

 

Zdroj: Havlíček Brain Team
Foto: canva.com

Go to TOP