EP vyzval EU k ratifikaci Istanbulské úmluvy, bez čekání na ČR a SR

Poslanci Evropského parlamentu vyzvali Evropskou unii, aby ratifikovala Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, známou jako Istanbulská úmluva, a to bez čekání na členské státy. Šest z nich, včetně Česka a Slovenska, tuto Úmluvu ještě neratifikovalo.

 

Bulharsko, Česko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko a Slovensko již v úterní debatě čelily kritice, spolu s Polskem, kde konzervativní vláda zvažuje odstoupení od Úmluvy a fakticky zavedla zákaz potratů. Zazněla i slova o „nejvíce reakcionářských státech“. Oponenti zase upozorňovali, že sama ratifikace Úmluvy ještě nevedla k poklesu zločinů páchaných na ženách. Podobná kritika a výzvy zaznívají v EP opakovaně.

Pro usnesení, které Úmluvu označuje za „mezinárodní standard“ a „klíčový nástroj“ k vymýcení domácího násilí, hlasovalo 469 europoslanců, 104 bylo proti a 55 se zdrželo.

Úmluvu za EU podepsala v roce 2017 česká eurokomisařka Věra Jourová. Co se však týče samotného přistoupení k Úmluvě, učinila tak EU jen v omezené míře. Rada EU, zastupující členské státy, argumentuje nutností vyčkat na ratifikaci Úmluvy všemi členskými zeměmi. Přívrženci Úmluvy však poukazují na to, že Soudní dvůr EU před dvěma lety shledal, že jednomyslnost není nutná, a tak by Rada EU mohla Úmluvu přijmout kvalifikovanou většinou. Zároveň europoslanci vyzvali zmíněnou šestici členských zemí, aby dál s ratifikací neotálely.

„Je ostuda, že Česko tento dokument stále neratifikovalo. Nevidím proto důvod, proč by tak neměla učinit Rada EU,“ míní europoslanec Bc. Marcel Kolaja, který se za ratifikaci Úmluvy jako „záchranné sítě pro oběti“ zasazoval i v debatě, která proběhla ve středu 15. února. Jeho kolegyně Markéta Gregorová věří, že se podaří Úmluvu konečně ratifikovat. Mikuláš Peksa upozornil, že Úmluva „zdaleka není vše“, co je potřebné pro zlepšení životů milionů Evropanů.

„Bohužel existují politické strany a politici, a to i u nás v Česku, kteří na jedné straně tvrdí, že jsou proti násilí na ženách, na druhé straně však odkládají, oslabují a zastavují opatření, která by měla ženám poskytnout potřebnou ochranu,“ uvedl Marcel Kolaja. Istanbulská úmluva je podle něj nástrojem pro zlepšení záchranné sítě pro oběti násilí, protože je výčtem řešení, jak násilí vymýtit, jak posílit prevenci, jak posílit vymahatelnost práva. Podle europoslankyně Michaely Šojdrové může posloužit těm státům, které nemají dostatečnou vlastní legislativu, ale sama ČR přijala zákon proti domácímu násilí dávno před Úmluvou.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP