Pravidla Nelsona Mandely pro zacházení s vězni jsou nově v češtině

Ve výčtu relevantních dokumentů upravujících téma omezení osobní svobody ve vězení nesmí chybět základní dokumenty, které

Ve výčtu relevantních dokumentů upravujících téma omezení osobní svobody ve vězení nesmí chybět základní dokumenty, které byly vytvořeny na půdě mezinárodních organizací a mají povahu toliko doporučení – tzv. soft law. Jejich význam spočívá v tom, že představují základní vodítka pro tvorbu, aplikaci a interpretaci vnitrostátních právních předpisů. Tyto dokumenty jsou živé, reagují na stále se měnící svět za mřížemi. Patří k nim i „Pravidla Nelsona Mandely“, která právníci Kanceláře veřejného ochránce práv přeložili do češtiny.

Pravidla Nelsona Mandely = aktualizovaná standardní minimální pravidla OSN pro zacházení s vězněnými osobami

Již v roce 2010 byl započat proces aktualizace Standardních minimálních pravidel pro zacházení s vězni, původně schválených na půdě OSN v roce 1957. Čtvrtá mezinárodní expertní skupina se v březnu 2015 v jihoafrickém Cape Townu dohodla na změnách pravidel. Současně navrhla, aby se dokument nově jmenoval „Pravidla Nelsona Mandely“ (Nelson Mandela Rules) na památku bývalého prezidenta Jihoafrické republiky, který ve vězeních strávil mnoho let svého života. Zrevidovaný text byl schválen dne 22. 5. 2015. Změny se týkají především těchto osmi témat: respekt k důstojnosti, zdravotní služby, disciplinární prostředky a tresty, vyšetřování úmrtí a mučení, ochrana zranitelných skupin, přístup k právní pomoci.

Právníci Kanceláře veřejného ochránce práv nyní Pravidla přeložili do českého jazyka a zpřístupňují je všem zájemcům (zde). Zástupkyně ombudsmana Mgr. Monika Šimůnková se současně obrátila na klíčové hráče na poli vězeňství, aby aktualizované standardy promítli do své praxe. Ministerstvu spravedlnosti, Generálnímu ředitelství Vězeňské služby, neziskovým organizacím aj. se tak usnadňuje možnost seznámit se s pohledem mezinárodního společenství na to, jaké by měly být minimální přiměřené podmínky věznění. Řada změn se týká konkrétně např. kázeňských trestů a specificky užívání samovazby. Ta by podle pravidel neměla být ukládána mladistvým odsouzeným, což podle českého zákona o výkonu trestu možné je (až na 10 dnů).

Evropská vězeňská pravidla – Doporučení Výboru Ministrů Rady Evropy

Současně s aktivitou OSN probíhal také proces aktualizace evropských standardů ve vězeňství. Dne 1. července 2020 Výbor ministrů Rady Evropy přijal revidovanou verzi Evropských vězeňských pravidel. Ta jsou českému vězeňství poměrně blízká, byla vytvořena na platformě Rady Evropy a české vězeňství jimi bylo v dobách porevolučních významně ovlivněno. Dosud poslední verze pravidel byla z roku 2006, proto byl v červnu 2018 zahájen proces aktualizace pravidel. Soustředil se například na téma samovazby, vězněných žen a cizinců nebo donucovacích prostředků. Text revidovaných Evropských vězeňských pravidel je dostupný online v anglickém originále. S překladem do češtiny počítá Kancelář veřejného ochránce práv v roce 2021.

Pravidla Nelsona Mandely:

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Veznice/Pravidla-Nelsona-Mandely.pdf

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

Go to TOP