Na nejbližších seminářích ČAK zbývají volná místa, ještě se můžete přihlásit

Prezenčně, ve Školicím a vzdělávacím centru ČAK v pražské Myslíkově ulici, nebo online z klidu a pohodlí své kanceláře se můžete zúčastnit semináře Vývoj a správa softwaru, který se koná již tento čtvrtek 16. února 2023 dopoledne. Ještě stále jsou volná místa, takže pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o typických smlouvách v IT, zejména o smlouvě o vývoji, o podpoře a údržbě softwaru či o zpracovatelské smlouvě, a souvisejících problémech, určitě se přihlaste.

 

Kombinovaný seminář

Vývoj a správa softwaru

Termín: čtvrtek 16. února 2023 od 9,00 do 13,00 hodin

Forma semináře: kombinovaná (hybridní) – buď

  1. prezenčně na adrese: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8 (kinosál v přízemí) – zájemci o prezenční účast na tomto semináři nechť zašlou přihlášku označenou „Prezenční účast na semináři“ výhradně e-mailem na adresu: seminare@cak.cz
  2. anebo online (stream): aplikace Cisco webex – zájemci o online účast nechť zašlou přihlášku „Online účast na semináři“ výhradně e-mailem na adresu: seminare@cak.cz

 

Lektor: JUDr. Jan Bárta, advokát a technologický nadšenec specializující se na problematiku IT práva, GDPR a práva duševního vlastnictví

 

Seminář účastníky provede typickými smlouvami v IT, zejména pak smlouvou o vývoji (ať už jde o waterfall či agilní přístup), smlouvou o podpoře a údržbě softwaru a zpracovatelskou smlouvu. Projdeme si praktické ukázky aplikace a typické problémy, které se s těmito smlouvami pojí a jak se s nimi vypořádat.

 

Cena semináře: 650 Kč včetně DPH v zákonné výši, 520 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 13. února 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce.

Přihlášky na oba typy semináře naleznete ZDE.

 

 

Na začátek března připravil Odbor výchovy a vzdělávání ČAK také tyto dvě akce:

 

Prezenční seminář

Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku a materiální publicita a nabývání od neoprávněného v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR

Termín: čtvrtek 2. března 2023 od 9:00 do 16:00 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8

Lektor: Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce NS ČR

 

Program semináře

Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku • význam a podstata přechodných ustanovení k pozemkům a stavbám • pojetí stavby v občanskoprávním smyslu • východiska předkupního práva • jednotlivá významná rozhodnutí Nejvyššího soudu k problematice předkupního práva (hmotněprávní a procesní souvislosti)

Materiální publicita a nabývání od neoprávněného • podstata institutu a jeho význam • dosah materiální publicity – předpoklady jejího uplatnění • materiální publicita a superficiální zásada • materiální publicita a společné jmění manželů • materiální publicita a rodinná domácnost • tzv. investigativní aktivita nabyvatele

 

Cena semináře: 1 100 Kč včetně DPH v zákonné výši, 880 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 23. února 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Přihlášku naleznete ZDE.

 

Online kurz

Pololetní kurz právnické angličtiny pro pokročilé březen – červen 2023

Lektorka: Mgr. et Mgr. Vladimíra KVASNIČKOVÁ, právnička a učitelka, odborná asistentka na Katedře jazyků PF UK

Forma kurzu: ONLINE – na platformě ZOOM

Rozsah výuky: 13 lekcí, 1x 90 minut týdně

Termíny lekcí (vždy v pondělí od 14:00 do 15:30 hodin): 6. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 17. 4., 24. 4., 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6.

 

Kurz je primárně zaměřen na závazkové právo, ale dotkneme se i práva majetkového a v jedné lekci práva azylového. V první části kurzu se budeme věnovat smluvnímu právu obecně, navážeme vybranými smluvními typy a připomeneme si i základy občanského práva procesního a mimosoudního řešení sporů. Důraz je kladen na pojmosloví, komunikaci a práci s autentickými materiály.

 

Předpokladem účasti v kurzu je minimální jazyková úroveň B1 (intermediate/středně pokročilá), ideálně však B2 (upper-intermediate/pokročilá)

 

Cena kurzu (semináře): 4 500 Kč včetně DPH v zákonné výši, 3 600 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů.

Uzávěrka přihlášek: 2. března 2023 (po tomto datu nás kontaktujte telefonicky)

Přihlášku naleznete ZDE.

 

Více informací o akcích získáte u paní Marie Knížové, tel. 273 193 251, Odbor výchovy a vzdělávání ČAK.

 

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP