Souvislosti vykázání jsou tématem semináře Unie rodinných advokátů

Unie rodinných advokátů (URA), Justiční akademie (JA) a Nejvyšší správní soud (NSS) Vás zvou na prezenční seminář Právní a psychologické souvislosti vykázání, který se uskuteční 28. března 2023 v přednáškovém sále NSS v Brně. Jak napovídá název, akce je zaměřená na problematiku vykázání z domácnosti podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, a podle jiných právních předpisů.

 

Seminář

Právní a psychologické souvislosti vykázání

Termín: 28. března 2023 od 10,00 do 15,30 hodin

Místo konání: přednáškový sál Nejvyššího správního soudu, Moravské nám. 6, Brno

Lektoři:

Mgr. Kryštof Janek – advokát, člen prezidia URA (moderátor)

JUDr. Karel Šimka – předseda Nejvyššího správního soudu

JUDr. Daniela Kovářová – senátorka, advokátka

JUDr. Renáta Šínová – proděkanka Právnické fakulty Olomouc

mjr. Mgr. Andrea Kornetová, MBA – vedoucí 4. oddělení obecné kriminality SKPV MŘP Brno

JUDr. Kateřina Čuhelová, Ph.D. – soudkyně, Krajský soud v Brně

Jaromír Jirsa – soudce, Ústavní soud v Brně

JUDr. Vladimír Vedra – Bílý kruh bezpečí

 

Akce je určena pro advokáty, advokátní koncipienty, soudce, zapisovatelky, dozorčí úředníky, justiční personál soudu a justiční kandidáty.

 

Účastnický poplatek činí 450 Kč pro členy Unie rodinných advokátů, 600 Kč pro advokáty a jiné odborníky-nečleny URA.

Máte-li zájem se semináře zúčastnit, vyplňte přihlášku, naskenujte ji a zašlete e-mailem na adresu amara@attorney.cz. Současně uhraďte účastnický poplatek na účet č. 115-5911970297/0100, VS: 280323, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Každý účastník musí vyplnit samostatnou přihlášku!

 

 

 

Po absolvování workshopu získají účastníci písemné potvrzení o účasti, které lze využít v projektu dalšího vzdělávání advokátů.

 

Více informací získáte u pí. Milady Malcherové, mmalcherova@jacz.cz, tel. 777 467 832.

 

Unie rodinných advokátů
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP